Xu hướng mới

Quy trình thu chi tiền mặt đầy đủ chi tiết tại doanh nghiệp

Quy trình thu chi tiền mặt là nghiệp vụ không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Quy trình này giúp kế toán xác định rõ trình tự luân chuyển chứng từ như phiếu thu – phiếu chi, ủy nhiệm thu –...

Blog

Bảng xuất nhập tồn hàng hóa hàng ngày – Mẫu bảng excel

Đối với kế toán, quản lý kho hàng với nhiều mặt hàng là vấn đề quan trọng. Để quản lý hàng hóa hiệu quả, tránh sai sót thì bảng xuất nhập tồn hàng hóa hàng ngày là công cụ quan trọng. Bài viết...

Blog

Hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200

Hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng như thế nào? Lãi tiền gửi ngân hàng là một khoản tiền được trả từ việc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng đó đưa ra. Bài viết...

Chi phí tài chính là gì? Tổng hợp đầy đủ các quy định liên quan

Chi phí tài chính là gì Chi phí tài chính (Financial Charges) là một khoản...

Xu hướng mới

Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ theo quy định mới nhất

Giấy đề nghị thanh toán công nợ là gì? Đề nghị thanh toán công nợ...

Xu hướng mới

Kế toán tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo thông tư 200

Tài khoản 335 là gì? Tài khoản 335 là tài khoản thuộc nguồn vốn của...

Xu hướng mới

Nợ phải trả là gì? Bao gồm những khoản chi tiết nào

Nợ phải trả là gì Có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm này,...

Xu hướng mới

Tổng hợp hạch toán Tài khoản 331 – Phải trả người bán theo TT 200

Tài khoản 331 là gì Tài khoản 331 là tài khoản dùng để theo dõi tình...

Xu hướng mới

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì & cách hạch toán

Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì? Chi phí quản lý doanh nghiệp là tập...

Xu hướng mới

Tổng hợp quy định về trích lập dự phòng phải thu khó đòi 

Khi một khoản nợ khó có khả năng thu hồi, doanh nghiệp phải trích lập...

Xu hướng mới

Hạch toán tài khoản 131 – Phải thu khách hàng theo thông tư 200

Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng là một trong những tài khoản...

Xu hướng mới

Tải ngay mẫu biểu biên bản đối chiếu công nợ theo quy định mới nhất

Đối chiếu công nợ là một trong những công việc không thể thiếu của...

Xu hướng mới

Mẫu sổ chi tiết công nợ bằng excel tiện lợi mới nhất

Để quản lý công nợ hiệu quả, kế toán không thể thiếu những sổ...

Xu hướng mới

Hóa đơn bán hàng là gì? Các mẫu hóa đơn bán hàng phổ biến

Bạn thường xuyên phải làm việc với hóa đơn bán hàng, nhưng lại chưa...

Xu hướng mới

4 yếu tố quan trọng để phân biệt hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng là hai loại hóa đơn hoàn...

Xu hướng mới

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ Anh-Việt mới nhất

Khi thực hiện bù trừ hay cấn trừ công nợ giữa các bên, biên bản cấn...

Blog

Mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn điện tử mới nhất và các quy định cần biết

Trước đây, khi số loại hàng hóa, dịch vụ bán ra lớn, không thể trình...

Xu hướng mới