Xu hướng mới

Chi phí trả trước là gì? Đặc điểm và cách phân loại ngắn hạn, dài hạn

Chi phí trả trước là gì Chi phí trả trước là khoản chi đã phát sinh trong một kỳ nhưng lại phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ sau đó.  Vì vậy, nó có các đặc điểm sau: Là...

Xu hướng mới

Chi phí bán hàng là gì và cách hạch toán như thế nào?

Chi phí bán hàng là gì? Chi phí bán hàng là các khoản chi phát sinh thực tế nhằm phục vụ quá trình bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ. Một số chi phí bán hàng thường gặp như chi phí chào hàng, quảng cáo...

Xu hướng mới

Chi phí tài chính là gì? Tổng hợp đầy đủ các quy định liên quan

Chi phí tài chính là gì Chi phí tài chính (Financial Charges) là một khoản chi hoặc khoản thiệt hại (lỗ) phát sinh từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Hoạt động tài chính ở đây chẳng hạn như việc...

Chi phí trả trước là gì? Đặc điểm và cách phân loại ngắn hạn, dài hạn

Chi phí trả trước là gì Chi phí trả trước là khoản chi đã phát sinh...

Xu hướng mới

Chi phí bán hàng là gì và cách hạch toán như thế nào?

Chi phí bán hàng là gì? Chi phí bán hàng là các khoản chi phát sinh thực...

Xu hướng mới

Chi phí tài chính là gì? Tổng hợp đầy đủ các quy định liên quan

Chi phí tài chính là gì Chi phí tài chính (Financial Charges) là một khoản...

Xu hướng mới

Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ theo quy định mới nhất

Giấy đề nghị thanh toán công nợ là gì? Đề nghị thanh toán công nợ...

Xu hướng mới

Kế toán tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo thông tư 200

Tài khoản 335 là gì? Tài khoản 335 là tài khoản thuộc nguồn vốn của...

Xu hướng mới

Nợ phải trả là gì? Bao gồm những khoản chi tiết nào

Nợ phải trả là gì Có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm này,...

Xu hướng mới

Tổng hợp hạch toán Tài khoản 331 – Phải trả người bán theo TT 200

Tài khoản 331 là gì Tài khoản 331 là tài khoản dùng để theo dõi tình...

Xu hướng mới

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì & cách hạch toán

Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì? Chi phí quản lý doanh nghiệp là tập...

Xu hướng mới

Tổng hợp quy định về trích lập dự phòng phải thu khó đòi 

Khi một khoản nợ khó có khả năng thu hồi, doanh nghiệp phải trích lập...

Xu hướng mới

Hạch toán tài khoản 131 – Phải thu khách hàng theo thông tư 200

Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng là một trong những tài khoản...

Xu hướng mới

Tải ngay mẫu biểu biên bản đối chiếu công nợ theo quy định mới nhất

Đối chiếu công nợ là một trong những công việc không thể thiếu của...

Xu hướng mới

Mẫu sổ chi tiết công nợ bằng excel tiện lợi mới nhất

Để quản lý công nợ hiệu quả, kế toán không thể thiếu những sổ...

Xu hướng mới

Hóa đơn bán hàng là gì? Các mẫu hóa đơn bán hàng phổ biến

Bạn thường xuyên phải làm việc với hóa đơn bán hàng, nhưng lại chưa...

Xu hướng mới

4 yếu tố quan trọng để phân biệt hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng là hai loại hóa đơn hoàn...

Xu hướng mới