Kế toán doanh thu là một trong những vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Vai trò của kế toán doanh thu đó là quản lý, kiểm soát và báo cáo về các khoản thu nhập của doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của kinh tế, kế toán doanh thu ngày càng trở nên quan trọng hơn trong các hoạt động kinh doanh.

Kế toán doanh thu là gì?

Kế toán doanh thu tiếng anh là gì?

Kế toán nhà hàng là gì? Công việc cần làm của kế toán nhà hàng

 • Kế toán doanh thu tiếng Anh được gọi là “Revenue accountant“. Nó là một trong những lĩnh vực quan trọng của kế toán tài chính, liên quan đến việc ghi nhận và xử lý các hoạt động liên quan đến doanh thu của một công ty hoặc tổ chức.

Kế toán doanh thu bao gồm nhiều khía cạnh như đánh giá, xác định và ghi nhận doanh thu, quản lý hợp đồng, lập báo cáo doanh thu, xử lý các khoản chiết khấu, giảm giá và các khoản phí liên quan đến doanh thu.

Các quy tắc và chuẩn mực kế toán doanh thu được quy định bởi các cơ quan quản lý tài chính và kế toán như FASB (Financial Accounting Standards Board) tại Mỹ hoặc IFRS (International Financial Reporting Standards) của Liên minh châu Âu.

Mô Tả Công Việc Của Kế Toán Doanh Thu

Kế toán giá thành

Trong các doanh nghiệp nhỏ, việc quản lý doanh thu thường được tích hợp vào công việc của kế toán tổng hợp hoặc kế toán bán hàng. Trong khi đó, ở các doanh nghiệp quy mô lớn, việc quản lý doanh thu thường được giao cho một vị trí riêng biệt. Cách tổ chức này phản ánh sự phức tạp của hoạt động kinh doanh và đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao trong việc quản lý, theo dõi doanh thu. Tuy nhiên, nhìn chung, công việc của kế toán doanh thu thường bao gồm:

Bản mô tả công việc Kế toán doanh thu trong khách sạn

Nhiệm vụ chính Công việc cụ thể
Kiểm toán số liệu doanh thu hàng ngày của khách sạn và hoàn tất các báo cáo doanh thu liên quan
 • Kiểm toán tất cả các số liệu, báo cáo doanh thu hàng ngày của nhân viên Thu ngân, Kiểm toán đêm trình lên với báo cáo từ hệ thống phần mềm, đảm bảo các số liệu trùng khớp nhau
 • Kiểm toán Bảng báo cáo quỹ tiền mặt hàng ngày của Thũ quỹ trình lên, đảm bảo phù hợp với báo cáo doanh thu trên hệ thống
 • Lưu giữ các báo cáo của hệ thống phần mềm
 • Kiểm tra việc lưu giữ hóa đơn bán hàng của tất cả các điểm bán theo số nhảy liên tục, đồng thời so sánh tính phù hợp với các hóa đơn bán hàng trước đó
 • Kiểm tra lại tất cả các khoản khuyến mãi giảm giá hay miễn phí đã và đang áp dụng trong khách sạn, đảm bảo tuân thủ chính sách tiêu chuẩn theo kết quả phê duyệt của Trưởng bộ phận quản lý, Kế toán trưởng và Giám đốc. Báo cáo kịp thời lên Kế toán trưởng xử lý nếu phát hiện sai phạm.
 • Lập các báo cáo bán hàng, báo cáo doanh thu, lập phiếu kế toán doanh thu hàng ngày theo quy định
 • Lập các báo cáo giảm trừ, điều chỉnh gửi Kế toán trưởng, Giám đốc khách sạn kiểm tra và phê duyệt
 • Lập các báo cáo thường nhật, báo cáo tóm tắt và Nhật ký Doanh thu theo quy định
Chịu trách nhiệm kiếm soát, cập nhật chính xác, kịp thời các khoản thu   
 • Kiểm tra số lượng khách, doanh thu đồ ăn/ thức uống của từng điểm bán hàng với các báo cáo in từ hệ thống
 • Kiểm tra số lượng phòng bán được, doanh thu bán phòng và các khoản doanh thu từ dịch vụ bổ sung khác
 • Kiểm tra đột xuất doanh thu của các điểm bán hàng với số liệu in trên phiếu đặt món ăn. Cập nhật vào hệ thống số liệu chính xác nếu phát hiện sai sót.
Thực hiện các công việc cuối tháng
 • Làm các báo cáo doanh thu hàng tháng để Kế toán Tổng hợp kiểm tra trước khi chuyển đến Kế toán trưởng kiểm tra lại và phê duyệt
 • Định kỳ rà soát tất cả các doanh thu phát sinh trong khách sạn vào cuối mỗi tháng; cập nhật/ chỉnh sửa số liệu trên hệ thống kịp thời
 • Hoàn tất việc ghi vào Nhật ký Doanh thu tất cả các số liệu liên quan từ báo cáo của Kiểm toán đêm, báo cáo của Bộ phậm Ẩm thực, Báo cáo quỹ tiền mặt của Thủ quỹ vào cuối mỗi tháng
Các công việc khác
 • Định kỳ hoặc đột xuất phối hợp với Thủ quỹ kiểm tra tất cả các quỹ nội bộ của khách sạn. Báo cáo với cấp trên nếu phát hiện sai sót số liệu hay chứng từ.
 • Thực hiện tính toán và theo dõi các khoản thu hàng tháng như: phí phục vụ, nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán thẻ của khách hàng,…
 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như Thủ quỹ, Kế toán phải thu, kế toán công nợ, Thu ngân, … hoàn thành nhiệm vụ
 • Đề xuất lên cấp trên các ý kiến về việc tăng cường quản lý doanh thu, quản lý tiền tệ
 • Cùng với các bộ phận liên quan khác tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ cho Tổ Thu ngân, Tổ Kiểm toán đêm khi được phân công
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên