Lương tháng 13 là khoản phát sinh hằng năm ở hầu hết các doanh nghiệp, tuy nhiên cách hạch toán và điều kiện ghi nhận chi phí này có nhiều điểm cần lưu ý.

1. Điều kiện để ghi nhận lương tháng 13 vào chi phí hợp lý

1.1. Hồ sơ, chứng từ đi kèm

Để ghi nhận chi phí lương tháng 13 là chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải thỏa mãn điều kiện về hồ sơ, chứng từ như sau:

 • Ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng lương tháng 13 tại một trong các hồ sơ: hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; quy chế tài chính; quy chế thưởng.
 • Quyết định lương thưởng;
 • Chứng từ thanh toán lương thưởng.

Lưu ý: Trong Quy chế tài chính nội bộ có quy định nên ghi rõ “Khoản tiền lương tháng 13 cho người lao động không phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp” để khoản tiền lương tháng 13 này được ghi nhận là chi phí hợp lý kể cả khi doanh nghiệp bị lỗ.

1.2. Thời điểm hạch toán lương tháng 13

Nếu doanh nghiệp thực chi tiền lương tháng 13 vào thời điểm trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp: chi phí lương này sẽ được ghi nhận vào chi phí năm tài chính phát sinh. Nếu doanh nghiệp thực chi tiền lương tháng 13 vào thời điểm sau khi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp: chi phí lương này sẽ được ghi nhận vào chi phí năm sau.

Tại thời điểm 31/12, kế toán phải trích trước chi phí lương tháng 13 của năm đó.

Ví dụ:

– Nếu công ty thực hiện chi tiền lương tháng 13 vào tháng 02 năm sau thì chi phí này vẫn được tính vào chi phí của năm cũ.

– Nếu công ty thực hiện chi tiền lương tháng 13 vào tháng 04 năm sau thì chi phí này được tính vào chi phí của năm tài chính tiếp theo.

lương tháng thứ 13

2. Cách hạch toán lương tháng thứ 13

Khoản lương tháng 13 hay khoản thưởng bất kỳ của người lao động ở bộ phận nào thì sẽ được tính vào chi phí phát sinh tương ứng với bộ phận đó.

Ví dụ: Lương tháng thứ 13 của nhân viên bán hàng được ghi nhận vào tài khoản chi phí bán hàng 641

 • Bước 1: Tính ra lương tháng 13 của người lao động, trích trước vào chi phí của năm tài chính trước:

Nợ TK 622, 623, 6271, 6411, 6421

Có TK 334

 • Bước 2: Khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân vào lương (nếu có)

Nợ TK 334

Có TK 3335

 • Bước 3: Khi thanh toán lương tháng 13

Nợ TK 334

Có TK 111,112

3. Các lưu ý khác

3.1. Doanh nghiệp có bắt buộc phải chi trả lương tháng 13 không?

Hiện nay, pháp luật không có quy định doanh nghiệp bắt buộc phải chi trả lương tháng thứ 13 cho người lao động, nếu không có thoả thuận trước giữa hai bên. Thực chất, đây là khoản thưởng của doanh nghiệp dành cho người lao động, do doanh nghiệp quyết định dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh trong năm. Doanh nghiệp không bắt buộc phải chi trả khoản này hoặc có thể chi trả bằng nhiều hình thức ngoài tiền mặt như: hiện vật, sản phẩm…

3.2. Cách tính lương tháng 13

Mặc dù không có quy định bắt buộc phải thưởng lương tháng thứ 13, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn chi trả khoản này như một cách để động viên người lao động làm việc và gắn bó.

Các cách tính lương tháng thứ 13 phổ biến đang được áp dụng là:

 • Bằng lương thực nhận hoặc lương cứng của tháng gần nhất
 • Bằng tổng thu nhập trong năm của người lao động chia cho 12 tháng
 • Bằng Tiền lương trung bình 12 tháng trong năm…

3.3. Thuế TNCN của khoản lương thưởng tháng 13

Tiền lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Ví dụ Công ty thực hiện chi tiền lương tháng 13 vào tháng 02/2023 thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng 02/2023. Lương tháng thứ 13 được tính giảm trừ gia cảnh như bình thường.

—–

UBot – Hệ sinh thái tự động hoá toàn diện cho doanh nghiệp – cung cấp hơn 100+ robot ảo tự động hóa cho từng quy trình cụ thể của hơn 3000+ doanh nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực với chi phí hợp lý. Nổi bật nhất trên thị trường là các giải pháp:

 • UBot Invoice – Xử lý hoá đơn tự động hoá
 • UBot ePayment – Hỗ trợ tự động tạo và duyệt đề nghị thanh toán theo từng cấp và từng bộ phận.
 • UBot Matching – Giải pháp tự động đối chiếu chứng từ mua hàng
 • UBot Statement – Giải pháp đối chiếu sao kê ngân hàng và hạch toán công nợ

Quý doanh nghiệp quan tâm xin mời tham khảo và nhận tư vấn bộ giải pháp tự động hóa cho doanh nghiệp tại đây: https://ubot.vn