Công cụ dụng cụ là một trong các loại tài sản của doanh nghiệp, nắm bắt được đặc điểm, cách phân bổ công cụ dụng cụ giúp cho bạn kiểm soát được lượng tài sản trong doanh nghiệp, tối ưu chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí vận hành doanh nghiệp. Hãy cùng GSOFT tham khảo những thông tin quan trọng sau đây để hiểu rõ công cụ dụng cụ là gì và vai trò của CCDC trong doanh nghiệp!

Công cụ dụng cụ là gì? Vai trò của công cụ dụng cụ trong vận hành doanh nghiệp

 

Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động, có thể tham gia vào một chu kỳ hay nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Công cụ dụng cụ là một trong những loại tài sản của doanh nghiệp, trong thời gian sử dụng thì cũng bị hao mòn giống như tài sản cố định hữu hình, tuy nhiên chưa đạt đủ điều kiện được công nhận là tài sản cố định hữu hình.

Đặc điểm của công cụ dụng cụ là gì? Sự khác biệt giữa công cụ dụng cụ và tài sản cố định

Như vậy dựa vào 3 tiêu chuẩn trên, ta có thể thấy đặc điểm của một công cụ dụng cụ đó là:

– Có giá trị dưới 30 triệu đồng.

– Thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng.

– Có hình thái vật chất cụ thể, bị hao mòn trong quá trình sử dụng.

– Có thể tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, giữ nguyên hình thái vật chất cho tới khi công cụ dụng cụ đó hỏng và không còn sử dụng được nữa.

Thời gian khấu hao công cụ dụng cụ

  • Công cụ dụng cụ có tính khấu hao không: Đối với công cụ, dụng cụ không có quy định tính khấu hao
  • Khung thời gian khấu hao công cụ dụng cụ: Thời gian phân bổ của CCDC là tối đa ba năm. Nếu sau khoảng thời gian này mà công ty vẫn phân bổ chi phí thì phần chi phí đó sẽ không được tính là chi phí được trừ.

Ngoài ra, các công ty tự xác định thời điểm tốt nhất để triển khai phân bổ các công cụ và công cụ.

Cách phân bổ công cụ dụng cụ hợp lý

Kế toán cần làm hạch toán hàng tháng cho các công cụ dụng cụ để chuyển giá trị của công cụ vào chi phí của công ty. CCDC có thể được phân bổ nhiều thời điểm khác nhau.

Phân loại các công cụ thành các danh mục chính sau đây dựa trên tính chất và giá trị của chúng:

Dựa vào giá trị phân bổ của CCDC

– Phân bổ 1 lần (100%):

Loại phân bổ này thường có giá trị thấp và thời hạn ngắn. Thông thường nó được đưa thẳng vào chi phí của doanh nghiệp. Chúng tôi thường coi đây là một công cụ dụng cụ không cần phải phân bổ.

– Phân bổ nhiều lần:

Loại phân bổ này áp dụng cho các mặt hàng có giá trị cao và thời gian phân bổ dài. Theo mục đích của sử dụng của chúng nên được chia thành hai nhóm chính là phân bổ hai lần và nhiều lần trong đó.

+ Loại phân bổ 2 lần được hiểu như sau: Mỗi lần phân bổ sẽ có một thời gian. Giá trị được chia thành 2 lần như nhau theo tỷ lệ 50:50).

Ví dụ: Công cụ trị giá 6.000.000 VNĐ sẽ được sử dụng trong vòng 6 tháng. Sau đó nó được phân bổ thành hai phần. CCDC này sẽ được phân bổ bằng cách chia đều thời gian phân bổ và giá trị thành 2 lần phân bổ. bằng nhau. Sau 3 tháng, sẽ tiến hành phân bổ 1 lần và được chia số tiền tương đương 3.000.000 VNĐ.

+ Loại phân bổ nhiều lần: Giá trị phân bổ công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ nhiều lần tối đa là 36 tháng.

Theo Thông tư 45/2013 ngày 25/04/2013 thì giá trị của CCDC được chia đều cho số kỳ đăng ký phân bổ. Mỗi kỳ là một tháng trong chu kỳ kinh doanh 12 tháng. Tài khoản dùng là 142 và 242.

Cũng theo Thông tư này, những tài sản không ghi nhận được là công cụ, dụng cụ phải được hạch toán chuyển đổi tài sản cố định thành công cụ, dụng cụ.

Theo tính chất của công cụ dụng cụ

+ Các loại công cụ dụng cụ phục vụ thi công cơ bản như giàn giáo, cốp pha, dụng cụ lắp đặt chuyên nghiệp, đồ sành, đồ sứ, bao bì, bảo hộ lao động.

Phân bổ theo các yếu tố khác

Ngoài ra, chúng ta cũng có một số công cụ dụng cụ được phân loại tùy theo loại hình quản lý, mục đích sử dụng và công việc mà nó phục vụ nhu:

  • Công cụ dụng cụ.
  • Thiết bị cho thuê.
  • Bao bì luân chuyển.
  • Công cụ sản xuất kinh doanh.
  • Công cụ quản lý.
  • Công cụ, dụng cụ sử dụng cho mục đích khác.