Xu hướng mới

Biểu thuế suất thuế tài nguyên

Thuế tài nguyên là loại thuế gián thu do người tiêu dùng chịu thuế. Để có căn cứ tính thuế tài nguyên, doanh nghiệp thường dựa vào 3 tiêu chí là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế và...

Xu hướng mới

Cách tính thuế tài nguyên đơn giản, chính xác

Trong quá trình tính thuế tài nguyên, kế toán thường gặp khó trong trường hợp tính thuế tài nguyên. Để chi tiết cách tính thuế tài nguyên, dưới đây là các căn cứ tính thuế tài nguyên và cụ thể cách...

Xu hướng mới

Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán thuế tài nguyên 

Thuế tài nguyên là thuế gián thu phải nộp cho Nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên. Cách hạch toán thuế tài nguyên (TK 3336) không quá phức tạp tuy nhiên phải tuân theo nguyên tắc hạch toán của tài...

Có UBot ePayment – Phê duyệt đề nghị thanh toán không còn là nỗi phiền hà

Nỗi phiền hà mang tên “Đề nghị thanh toán” Khi thực hiện cuộc phỏng...

Xu hướng mới

Chi phí trả trước là gì? Đặc điểm và cách phân loại ngắn hạn, dài hạn

Chi phí trả trước là gì Chi phí trả trước là khoản chi đã phát sinh...

Xu hướng mới

Chi phí bán hàng là gì và cách hạch toán như thế nào?

Chi phí bán hàng là gì? Chi phí bán hàng là các khoản chi phát sinh thực...

Xu hướng mới

Chi phí tài chính là gì? Tổng hợp đầy đủ các quy định liên quan

Chi phí tài chính là gì Chi phí tài chính (Financial Charges) là một khoản...

Xu hướng mới

Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ theo quy định mới nhất

Giấy đề nghị thanh toán công nợ là gì? Đề nghị thanh toán công nợ...

Xu hướng mới

Kế toán tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo thông tư 200

Tài khoản 335 là gì? Tài khoản 335 là tài khoản thuộc nguồn vốn của...

Xu hướng mới

Nợ phải trả là gì? Bao gồm những khoản chi tiết nào

Nợ phải trả là gì Có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm này,...

Xu hướng mới

Tổng hợp hạch toán Tài khoản 331 – Phải trả người bán theo TT 200

Tài khoản 331 là gì Tài khoản 331 là tài khoản dùng để theo dõi tình...

Xu hướng mới

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì & cách hạch toán

Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì? Chi phí quản lý doanh nghiệp là tập...

Xu hướng mới

Tổng hợp quy định về trích lập dự phòng phải thu khó đòi 

Khi một khoản nợ khó có khả năng thu hồi, doanh nghiệp phải trích lập...

Xu hướng mới

Hạch toán tài khoản 131 – Phải thu khách hàng theo thông tư 200

Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng là một trong những tài khoản...

Xu hướng mới

Tải ngay mẫu biểu biên bản đối chiếu công nợ theo quy định mới nhất

Đối chiếu công nợ là một trong những công việc không thể thiếu của...

Xu hướng mới

Mẫu sổ chi tiết công nợ bằng excel tiện lợi mới nhất

Để quản lý công nợ hiệu quả, kế toán không thể thiếu những sổ...

Xu hướng mới

Hóa đơn bán hàng là gì? Các mẫu hóa đơn bán hàng phổ biến

Bạn thường xuyên phải làm việc với hóa đơn bán hàng, nhưng lại chưa...

Xu hướng mới