Từ ngày 01/07/2022, các doanh nghiệp sẽ bắt buộc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới tại Thông tư 78 và Nghị định 123. Trước khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải hủy hóa đơn điện tử không sử dụng nữa theo mẫu TB03/AC. Bài viết hướng dẫn phương pháp hủy hóa đơn điện tử trên TB03/AC

Quy định về việc hủy hóa đơn cũ còn tồn

Hủy hóa đơn theo mẫu cũ còn tồn là thủ tục bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện để chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo thông tư 78

Bước này được thực hiện sau khi doanh nghiệp nhận được thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT (mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT) từ cơ quan thuế. Trong vòng 30 ngày kể từ khi Cơ quan Thuế chấp nhận mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT, doanh nghiệp phải làm thủ tục hủy hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử theo mẫu cũ. Sau đó, làm thông báo hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC trên HTKK và gửi cho Cục thuế.

Các hóa đơn điện tử cần hủy là hóa đơn theo định dạng cũ của Thông tư 32/2011/TT-BTC và Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Thủ tục hủy hóa đơn điện tử mẫu cũ theo thông tư 78

Thủ tục hủy hóa đơn điện tử mẫu cũ còn tồn như sau: 

  • Bước 1: Liên hệ với nhà cung cấp hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp liên hệ với bên cung cấp hóa đơn điện tử mà mình đang sử dụng trước đó để yêu cầu thực hiện thủ tục hủy các HĐĐT mẫu cũ còn tồn mà doanh nghiệp chưa sử dụng.

Theo quy định tại thông tư 78, đơn vị đang cung cấp phần mềm HĐĐT cho doanh nghiệp có trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện bước này. 

  • Bước 2: Doanh nghiệp làm thông báo hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC 

Sau khi hủy HĐĐT theo mẫu cũ thành công, doanh nghiệp phải làm thông báo hủy hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy còn tồn – Mẫu TB03/AC và gửi về cơ quan thuế.

Doanh nghiệp phải đảm bảo hoàn thành bước này trong vòng 5 ngày kể từ ngày hủy hóa đơn thành công.

  • Bước 3: Doanh nghiệp phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu mới của Thông tư 78 

Hiện nay, các tổ chức cung cấp HĐĐT đều hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi miễn phí; các hóa đơn cũ còn tồn chưa sử dụng cũng sẽ được chuyển sang dạng hóa đơn mới theo TT78 mà không mất phí.

Lưu ý: Sau khi đã chuyển sang HĐĐT mẫu mới, doanh nghiệp không được phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu cũ nữa

(Chú ý: Không được phát hành hóa đơn điện tử cũ sau khi đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu mới tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC).

>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết thủ tục hủy hóa đơn điện tử không sử dụng nữa

Cách ghi Thông báo hủy hóa đơn điện tử Tb03/AC

Thông báo kết quả hủy hóa đơn mẫu TB03AC

Mẫu TB03/AC – Thông báo kết quả Hủy hóa đơn

Trong mẫu TB03/AC, doanh nghiệp cần lưu ý ghi chính xác các thông tin quan trọng sau:

– Nêu phương thức hủy hóa đơn 

– Nếu là hóa đơn giấy: cắt góc, xé nhỏ hoặc đốt

– Nếu là hóa đơn điện tử mẫu cũ: điề “Thực hiện hủy trên phần mềm hóa đơn điện tử”

– Nêu thời gian thông báo hủy hóa đơn

– Nêu chi tiết Mã hóa đơn, loại hóa đơn, chi tiết mẫu số và ký hiệu hóa đơn

– Điền ngày lập thông báo

Hướng dẫn Phương pháp hủy hóa đơn điện tử TB03/AC trên HTKK

Các bước hủy hóa đơn điện tử TB03/AC trên HTKK thực hiện như sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK, chọn mục Hóa đơn, chọn tiếp “Thông báo kết quả hủy hóa đơn mẫu (TB03/AC)”

Nộp thông báo kết quả hủy hóa đơn mẫu (TB03/AC) trên HTKK

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trên tờ khai TB03/AC theo hướng dẫn tại mục 3

Bước 3: Kết xuất file dưới dạng xml 

Bước 4: Nộp mẫu TB03/AC trên trang Thuế điện tử của Tổng cục Thuế

Doanh nghiệp đăng nhập trang Thuế điện tử của Tổng cục thuế tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ để nộp mẫu TB03/AC

  • Vào mục “Đăng ký tờ khai” để thực hiện đăng ký mẫu TB03/AC trước khi nộp
  • Sau khi đăng ký thành công, doanh nghiệp vào mục “Nộp tờ khai XML” và tải file lên như nộp các tờ khai thông thường khác.

Hi vọng với các hướng dẫn trên, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng hoàn thành mẫu TB03/AC để sớm thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử thành công