Hóa đơn GTGT trên 20 triệu thì phải thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt. Vậy hóa đơn trực tiếp trên 20 triệu có phải chuyển khoản không, mời bạn cùng tìm hiểu qua bài viết này.

Quy định về hóa đơn trực tiếp trên 20tr

Về thuế GTGT

Trước hết, hóa đơn trực tiếp áp dụng với các doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Trên hóa đơn trực tiếp không thể hiện thuế suất mà chỉ thể hiện giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào. 

hóa đơn bán hàng trên 20tr thanh toán chuyển khoản

Do đó, đương nhiên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào với hóa đơn trực tiếp dù giá trị bao nhiêu. 

Ngoài ra, theo khoản 10 điều 1 thông tư 26/2015/TT-BTC thì chỉ khấu trừ đầu vào với hóa đơn GTGT mà thôi.

Về thuế TNDN

Theo điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC, trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, để chi phí được tính là chi phí hợp lý thì cần đáp ứng các tiêu chuẩn:

  • Khoản chi liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế.
  • Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  • Với hoá đơn mua HHDV từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Quy định này áp dụng chung cho tất cả các loại hóa đơn, không loại trừ trường hợp là hóa đơn bán hàng trực tiếp hay hóa đơn GTGT.

Hóa đơn trực tiếp trên 20 triệu có phải chuyển khoản không?

Từ phân tích trên, với hóa đơn trực tiếp có trị trên 20 triệu đồng thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, như thanh toán chuyển khoản, thanh toán bù trừ… để được tính là chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN.

Một số lưu ý với hóa đơn trên 20 triệu

  • Trường hợp tại thời điểm kê khai, quyết toán, doanh nghiệp chưa thanh toán và vẫn ghi nhận khoản chi bình thường. Nhưng sang kỳ sau, doanh nghiệp lại thực hiện thanh toán bằng tiền mặt thì DN phải kê khai, điều chỉnh giảm phần chi phí không hợp lệ này.
  • Nếu hóa đơn trên 20tr chỉ được thanh toán một phần bằng chuyển khoản, một phần được thanh toán bằng tiền mặt thì chỉ có phần thanh toán chuyển khoản được tính vào chi phí hợp lý.

Cách Xử lý nếu đã thanh toán hóa đơn trực tiếp trên 20 triệu bằng tiền mặt

Nếu đã chót thanh toán một hoặc nhiều hóa đơn trên 20tr bằng tiền mặt, bạn cần có hướng xử lý để làm đúng theo quy định pháp luật và giúp DN được ghi nhận đầy đủ chi phí, giảm số thuế TNDN phải nộp. Hoàn toàn như những trường hợp hóa đơn khác, bạn có thể theo dõi hướng xử lý tình huống này tại bài viết: Hóa đơn trên 20tr thanh toán bằng tiền mặt xử lý như thế nào ?

Chúc các bạn làm việc thuận lợi!