luat ke toan

Dưới đây là các văn bản pháp luật mới nhất, bao gồm Nghị Định, Thông tư, các hướng dẫn thi hành đang có hiệu lực, được phân loại theo từng chủ đề, dành cho các kế toán viên trong quá trình hành nghề. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 từ năm 2020 đến nay (tháng 7/2021), Chính phủ và Các cơ quan có thẩm quyền đã nhanh chóng soạn thảo, ban hành nhiều Chính sách hỗ trợ cho công tác kế toán tại doanh nghiệp trong nước.

Việc đảm bảo tuân thủ pháp luật khi thực thi các nghiệp vụ kế toán là tối quan trọng nhằm đảm bảo doanh nghiệp của bạn tránh được các sai phạm dẫn tới xử phạt tài chính, thậm chí hình sự, đồng thời, giúp bạn xây dựng một hình tượng kế toán viên mẫu mực trong mắt đồng nghiệp và chủ doanh nghiệp.

1. Luật Kế toán

2. Quản lý thuế

 • Luật 38/2019/QH14 quản lý thuế 2019 có một số điểm mới như kéo dài thời hạn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN; bổ sung thêm quyền của người nộp thuế; quy định mới về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; sửa đổi thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

3. Hóa đơn

4. Thuế môn bài

 • Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn bài.
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP Nghị định này quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài.

5. Thuế giá trị gia tăng

 • Luật số13/2008/QH12 luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 quy định về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế GTGT
 • Luật số 31/203/QH13 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, giảm 50% thuế GTGT khi thuê, mua nhà ở
 • Nghị định 10/2017/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi quy định về khai, tính và nộp thuế giá trị gia tăng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Nghị định 209/2013/NĐ-CP
 • Thông tư 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 • Thông tư 25/2018/TT-BTC  sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 và hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP.
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế và nơi nộp thuế giá trị gia tăng.
 • Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế giá trị gia tăng

6. Thuế thu nhập cá nhân

7. Thuế nhà thầu

 • Tải thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại VN.

8. Hoàn thuế

9. Bảo hiểm

 • Công văn 2781/BHXH-QLT năm 2019 hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10. Hải quan

 • Thông tư 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP hướng dẫn về hoạt động thương mại biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

11. Công chức, viên chức nhà nước

 • Nghị định 76/2019/NĐ-CP  về chính sách với cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh việc nắm chắc những quy định về kế toán, để đảm bảo công việc được hoàn thiện nhanh chóng và chính xác trong kỷ nguyên 4.0, các nhân sự ngành kế toán cần trang bị cho bản thân hiểu biết về các giải pháp tự động hóa nghiệp vụ. Với sự tham gia của công nghệ tự động hóa, điển hình như FPT Ubot Invoice, các tác vụ kế toán được xử lý với tốc độ và độ chính xác vượt trội so với thủ công, đồng thời, hoàn toàn tuân thủ đúng quy định pháp luật (do được lập trình và cài đặt tự động cập nhật các chính sách).

UBot Invoice

[button text=”Dùng thử miễn phí” link=”#trial-free”]

Ubot là giải pháp RPA được phát triển và cung cấp bởi FPT Software, công ty sản xuất phần mềm doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với sứ mệnh hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam tăng tốc trên chặng đua chuyển đổi số, gia tăng sức cạnh tranh và ngày càng lớn mạnh, Ubot tiếp tục xây dựng và đa dạng hóa tính năng, tiến tới trở thành giải pháp tự động hóa tổng thể dành cho SMEs.