Hệ số thanh toán tức thời là chỉ số quan trọng giúp đánh giá rủi ro tài chính và mức độ thanh khoản của doanh nghiệp. Vậy Hệ số thanh toán tức thời là gì? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây

Hệ số thanh toán tức thời là gì?

Hệ số thanh toán tức thời (Cash Ratio) là một chỉ số tài chính dùng để đo lường khả năng thanh toán ngắn hạn của một công ty bằng tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt. 

Chỉ số này cho biết mức độ sẵn sàng của công ty để trả các khoản nợ ngắn hạn mà không phải bán tài sản lưu động hoặc nhận được doanh thu từ hoạt động kinh doanh.

Công thức tính

Công thức tính Hệ số thanh toán tức thời là:

Hệ số thanh toán tức thời = (Tiền mặt + Các khoản Tương đương tiền) / Các khoản nợ ngắn hạn

Trong đó:

  • Các khoản tương đương tiền như tiền gửi ngắn hạn, sổ tiết kiệm có thể rút được ngay và các công cụ tài chính dễ chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian ngắn.
  • Các khoản nợ ngắn hạn là tổng của các khoản nợ mà công ty phải trả trong vòng một năm

Ví dụ, nếu công ty ABC có 50,000 đồng tiền mặt, 20,000 đồng tiền gửi ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn của công ty là 100,000 đồng, thì Hệ số thanh toán tức thời của công ty là:

Hệ số thanh toán tức thời = (50,000 + 20,000) / 100,000 = 70,000 / 100,000 = 0.7

Ý nghĩa của hệ số thanh toán tức thời

Nếu Hệ số thanh toán tức thời của công ty bằng X%, điều này có nghĩa là công ty có khả năng trả được X% của các khoản nợ ngắn hạn bằng tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt mà không cần phải bán tài sản lưu động hoặc thu tiền từ hoạt động kinh doanh.

Do đó, chỉ số này thể hiện là khả năng thanh toán nhanh chóng và linh hoạt của công ty trong trường hợp cần trả nợ ngắn hạn đột xuất. 

Đồng thời, Hệ số thanh toán tức thời cũng giúp đánh giá rủi ro tài chính và mức độ thanh khoản của doanh nghiệp. Hệ số thanh toán tức thời thấp có thể chỉ ra rằng công ty đang đối mặt với nguy cơ không đủ tiền mặt để trả nợ ngắn hạn trong trường hợp cần thiết. Điều này tạo ra rủi ro cao cho công ty, đặc biệt khi có những biến động bất ngờ trong hoạt động kinh doanh.

Hệ số thanh toán tức thời bao nhiêu là tốt?

Tỷ lệ Hệ số thanh toán tức thời “tốt” phụ thuộc vào từng ngành, quy mô và tình hình tài chính cụ thể của mỗi công ty. Do đó, không có một con số cụ thể cho tỷ lệ Hệ số thanh toán tức thời mà có thể áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, mức Hệ số thanh toán tức thời tốt cần đảm bảo > 1

  • Hệ số thanh toán tức thời <1 có thể cho thấy công ty đang có nguy cơ không đủ tiền mặt để thanh toán nợ ngắn hạn một cách linh hoạt. 
  • Hệ số thanh toán tức thời > 1.0 có nghĩa là công ty có khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán ngắn hạn bằng tiền mặt.

Lưu ý khi sử dụng Hệ số thanh toán tức thời

1. Với Hệ số thanh toán tức thời cao 

Khi một công ty có một Hệ số thanh toán tức thời cao, có nghĩa là công ty đó có số lượng đủ tiền mặt và tương đương tiền mặt để đảm bảo thanh toán các khoản nợ trong tình huống khẩn cấp hoặc không lường trước được. 

Tuy nhiên, điều này cũng có thể cho thấy công ty đang bị “chôn vốn” do dòng tiền được lưu trữ sẵn quá nhiều

2. Với Hệ số thanh toán tức thời thấp

Hệ số thanh toán tức thời cũng thể hiện khả năng quản lý tài chính và rủi ro của công ty. Nếu Hệ số thanh toán tức thời thấp, có thể cho thấy công ty đang sử dụng nhiều tiền mặt để đầu tư vào các hoạt động khác nhau hoặc để tăng doanh số kinh doanh. 

Tuy nhiên, điều này có thể tạo ra rủi ro cao trong trường hợp cần phải trả nợ ngắn hạn một cách đột xuất và không có đủ tiền mặt để làm điều đó. 

Đặc biệt, Hệ số thanh toán tức thời thấp hơn so với trung bình ngành có thể báo hiệu một tình hình tài chính không ổn định hoặc có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ ngắn hạn.

Để đánh giá Hệ số thanh toán tức thời, cần so sánh với ngành và các doanh nghiệp cùng lĩnh vực để có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty. 

UBot – Hệ sinh thái tự động hoá toàn diện cho doanh nghiệp – cung cấp hơn 100+ robot ảo tự động hóa cho từng quy trình cụ thể của hơn 3000+ doanh nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực với chi phí hợp lý. Nổi bật nhất trên thị trường là các giải pháp:

  • UBot Invoice – Xử lý hoá đơn tự động hoá
  • UBot ePayment – Hỗ trợ tự động tạo và duyệt đề nghị thanh toán theo từng cấp và từng bộ phận.
  • UBot Matching – Giải pháp tự động đối chiếu chứng từ mua hàng
  • UBot Statement – Giải pháp đối chiếu sao kê ngân hàng và hạch toán công nợ

Quý doanh nghiệp quan tâm xin mời tham khảo và nhận tư vấn bộ giải pháp tự động hóa cho doanh nghiệp tại đây: https://ubot.vn