ROR không chỉ là một chỉ số quan trọng trong tài chính và đầu tư mà còn là công cụ quyết định để nhà đầu tư đánh giá hiệu suất của các loại đầu tư khác nhau. Bài viết sẽ cho biết ROR là gì, cách tính cho từng loại tài sản và làm rõ tại sao nó là yếu tố quyết định khi đưa ra chiến lược đầu tư

1. RoR – Rate on Return?

RoR là viết tắt của “Rate of Return” trong tiếng Anh, có thể dịch sang tiếng Việt là “Tỷ suất lợi nhuận” hoặc “Tỷ suất sinh lời.” – là một chỉ số quan trọng trong tài chính và đầu tư, được sử dụng để đo lường tỷ lệ lợi nhuận của một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian cụ thể.

RoR giúp nhà đầu tư và người quản lý tài chính đánh giá mức độ sinh lời hoặc lỗ của một đầu tư trong một khoảng thời gian cụ thể, làm cơ sở để đưa ra quyết định về tiếp tục giữ, bán, hoặc điều chỉnh chiến lược đầu tư.

2. Cách tính ROR

RoR được tính bằng cách so sánh giữa giá trị cuối cùng thu được của khoản đầu tư và giá trị ban đầu của nó, sau đó chia cho giá trị ban đầu và nhân 100 để đưa ra kết quả dưới dạng phần trăm. Công thức chung là:

RoR = Giá trị cuối cùng thu được x 100%
Giá trị ban đầu

Lưu ý: 

Khi tính RoR trong đầu tư chứng khoán, giá trị cuối cùng thu được phải bao gồm tất cả các khoản gồm: cổ tức và chênh lệch giá trị mua-bán sau khi đã chi trả hết các khoản thuế phí.

RoR không tính đến yếu tố lạm phát, sự trượt giá của đồng tiền và chi phí cơ hội.

Rate of Return

3. Bài tập ví dụ

3.1. Bài tập tính RoR của dự án đầu tư

Tỷ suất lợi nhuận RoR có thể được tính cho bất kỳ cuộc đầu tư nào, liên quan đến bất kỳ loại tài sản nào. 

Ví dụ bạn mua một căn nhà với giá 250,000 đô la, thanh toán 100% bằng tiền mặt. Sáu năm sau, bạn quyết định bán căn nhà với giá 335,000 đô la sau khi đã trừ thuế và phí môi giới. Tỷ suất lợi nhuận đơn giản trên việc mua và bán căn nhà được tính như sau:

(335,000 – 225,000) / 225,000 = 34%

3.2. Bài tập tính RoR trong đầu tư chứng khoán

Cách tính tỷ suất lợi nhuận cho cổ phiếu và trái phiếu có một chút khác biệt. 

Giả sử một nhà đầu tư mua một cổ phiếu với giá 60 đô la mỗi cổ phiếu, nắm giữ cổ phiếu trong năm năm và nhận tổng cộng 10 đô la tiền cổ tức. Nếu nhà đầu tư bán cổ phiếu với giá 80 đô la.

Như vậy giá trị nhà đầu tư này thu được sau 1 năm là: 80 + 10 = 90$

Tỷ suất lợi nhuận RoR khi đầu tư cổ phiếu này là: 

(90 – 60) / 60 = 50%

4. Ý nghĩa của tỷ lệ hoàn vốn

  • Tỷ suất lợi nhuận (RoR) có ý nghĩa quan trọng trong đầu tư và tài chính vì nó giúp đánh giá hiệu suất của một đầu tư. RoR cho biết mức độ sinh lời hoặc lỗ của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định về việc giữ, bán, hoặc điều chỉnh chiến lược đầu tư. 
  • RoR cũng được sử dụng để so sánh hiệu suất giữa các loại đầu tư khác nhau và là một công cụ quan trọng trong quá trình đánh giá rủi ro và lợi ích.

5. Nhược điểm của RoR

Mặc dù tỷ suất lợi nhuận (RoR) là một công cụ hữu ích để đánh giá hiệu suất tài chính của đầu tư, nhưng cũng có nhược điểm và hạn chế cần được lưu ý:

  • RoR không cung cấp thông tin về mức độ rủi ro liên quan đến đầu tư. Hai lựa chọn đầu tư có cùng một tỷ suất lợi nhuận có thể có mức rủi ro khác nhau.
  • RoR không xem xét đến sự trượt giá của đồng tiền (lạm phát), do đó không đánh giá sự biến động của lợi nhuận theo thời gian

Khi sử dụng RoR, cần kết hợp với các phương pháp và chỉ số khác để có cái nhìn toàn diện về hiệu suất và rủi ro của đầu tư khác.

>> Xem thêm: ROE là gì?