Đối tượng được áp dụng nghị định 34/2022/NĐ-CP

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành sau được giảm thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP

– Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

– Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tổ và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

– Xây dựng;

– Xuất bản; điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

– Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);

– Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tổ, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;

– Thoát nước và xử lý nước thải.

– Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

– Dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

– Sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;

– Phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;

– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

– Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

– Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

– Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

nghi-dinh-34-2022-nd-cp

Thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo nghị định 34/2022

Thời hạn nộp thuế TNCN

Áp dụng với  số thuế GTGT phải nộp & số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý), cụ thể như sau:

  • Với số thuế GTGT từ tháng 3 – tháng 5/2022 và quý 1 năm 2022: gia hạn 6 tháng

– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2022.

– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2022.

– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I năm 2022 chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2022.

  • Với số thuế GTGT của tháng 6/2022  và quý 2 năm 2022: gia hạn 5 tháng

– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II năm 2022 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2022.

  • Với số thuế GTGT của tháng 7/2022 : gia hạn 4 tháng

– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

  • Với số thuế GTGT của tháng 8/2022 : gia hạn 3 tháng

– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Lưu ý: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Thời hạn nộp thuế TNDN 

– Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II 2022 được gia hạn 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì không được gia hạn nộp thuế TNDN

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN)

– Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phát sinh năm 2022 của hộ, cá nhân kinh doanh nêu trên đến chậm nhất là ngày 30/12/2022

Thời hạn gia hạn nộp tiền thuê đất

– Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022 

Cách tra cứu ngành nghề kinh doanh được gia hạn nộp thuế 2022

Việc tra cứu ngành nghề gia hạn nộp thuế 2022 sẽ được xác định theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, quy định tại quyết định 27/2018/QĐ-TTG.
Phân ngành kinh tế theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg gồm 5 cấp và việc xác định ngành kinh tế được áp dụng theo nguyên tắc:

Nếu ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thuộc ngành cấp 1 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 1;

Nếu thuộc ngành cấp 2 thì áp dụng quy định gia hạn cho tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 2;

Nếu thuộc ngành cấp 3 thì áp dụng quy định gia hạn cho tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 3;

Nếu thuộc ngành cấp 4 thì áp dụng quy định gia hạn cho tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 5 của ngành cấp 4.

Thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2022

  • Hồ sơ đăng ký gia hạn: Giấy đề nghị gia hạn lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót
  • Thời hạn: chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2022 (Cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn)
  • Phương thức nộp: gửi dạng điện tử qua website https://thuedientu.gdt.gov.vn; hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính

Tải mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo nghị định 34/2022 tại đây

Trường hợp, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc không gia hạn.

Lưu ý về vấn đề gia hạn thời hạn nộp thuế theo nghị định 34/2022

  • Đơn vị gia hạn phải có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2021 hoặc 2022
  • Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp