Hoàn thuế thu nhập cá nhân là quá trình mà nhà nước trả lại số tiền thuế TNCN mà người nộp thuế đã nộp dư so với số tiền thực tế họ phải trả. Vậy cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân như thế nao? Để hiểu rõ hơn về các thủ tục cụ thể liên quan đến việc hoàn thuế thu nhập cá nhân, hãy đọc ngay bài viết sau để biết thêm chi tiết.

cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là quá trình khi cá nhân được trả lại một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế thu nhập cá nhân mà họ đã trả vào ngân sách quốc gia hoặc địa phương. Điều này có thể xảy ra khi cá nhân có các khoản giảm trừ, miễn giảm hoặc các khoản thuế được hoàn lại do các khoản thuế trả trước không cần thiết hoặc sai sót trong việc tính toán thuế. 

Trong một số trường hợp, các khoản thuế đã được trả quá mức có thể được hoàn trả lại cho cá nhân sau khi họ nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân và nhận được sự chấp thuận từ cơ quan thuế.

2. Những trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo Khoản 2, Điều 8 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, những trường hợp sau người nộp thuế sẽ được hoàn thuế:

 • Khi số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp nhiều hơn số thuế phải nộp

Ví dụ: 

 • A đã ký hợp đồng lao động với Công ty X và nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công. 
 • Trong năm 2023, tổng số tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mà A đã giao cho Cơ quan thuế là 15 triệu đồng. 
 • Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện quyết toán thuế, A phát hiện rằng số tiền TNCN thực tế phải nộp chỉ là 11 triệu đồng. 
 • Do số tiền thuế đã nộp vượt quá số tiền thuế thực tế phải nộp, A sẽ được hoàn trả lại số tiền thuế TNCN đã thừa.
 • Khi cá nhân đã thực hiện nộp thuế nhưng tổng thu nhập chịu thuế chưa đến mức phải nộp thuế. Hiện nay mức thu nhập chịu thuế là từ 132 triệu đồng/năm.

Ví dụ: 

 • Trong năm 2023, A là một cá nhân cư trú và đã ký hợp đồng lao động với công ty X, với thời gian thử việc là 02 tháng. 
 • Mức lương A nhận được là 5 triệu đồng/tháng. Trong suốt thời gian thử việc 02 tháng tại công ty X, công ty này đã tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của A là 10%, tương đương với 1 triệu đồng. 
 • Bên cạnh đó, trong năm 2023, tổng thu nhập của A không vượt quá 108 triệu đồng (A đã được cấp mã số thuế),
 • Như vậy, A chưa đạt đến mức phải nộp thuế TNCN cho năm 2023. Do đó, A sẽ được hoàn trả thuế TNCN với số tiền là 1 triệu đồng, tương ứng với khoản thu nhập đã bị khấu trừ trong thời gian A thử việc tại công ty X.

Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

3. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân thì cần thỏa mãn 2 điều kiện sau:

 • Cá nhân phải có mã số thuế thu nhập cá nhân riêng ở thời điểm gửi hồ sơ quyết toán
 • Thực hiện làm đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân

Việc làm đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân có thể do người nộp thuế tự thực hiện (trực tiếp quyết toán) hoặc do doanh nghiệp thực hiện (ủy quyền quyết toán).

Nếu người nộp thuế thuộc diện được hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng không làm đơn đề nghị hoàn thuế thì số thuế nộp thừa sẽ được Cơ quan Thuế bù trừ vào kỳ tính thuế sau. 

4. Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

Vậy cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Để tính hoàn thuế thu nhập cá nhân bạn áp dụng công thức sau:

Số tiền thuế TNCN nộp thừa = Số tiền thuế TNCN đã nộp Số tiền thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế

Trong đó:

 • Số tiền thuế TNCN đã nộp sẽ được xác định chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 • Số tiền thuế TNCN phải nộp = [(Tổng thu nhập chịu thuế – Tổng các khoản giảm trừ) : 12 tháng] x Thuế suất x 12 tháng

>> Tính số tiền thuế TNCN phải nộp tại đây

5. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online mới nhất

Sau khi nắm rõ cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân thì cần hiểu rõ về thủ tục hoàn thuế. Người nộp thuế truy cập trang Thuế Việt Nam để thực hiện hiện làm đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Bước 1: Người nộp thuế liên hệ với các nơi phát sinh thu nhập đề nghị cấp chứng từ thuế TNCN và thư xác nhận thu nhập.

Bước 2: Đăng nhập website Thuế Việt Nam https://canhan.gdt.gov.vn/ 

 • Nhập mã số thuế và mã số kiểm tra và chọn Tiếp tục
 • Cung cấp các thông tin liên quan đến mã số thuế gồm:
  • Mã số thuế
  • Ngày cấp mã số thuế
  • Cơ quan thuế tỉnh/thành phố
  • Cơ quan thuế quản lý

cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

 • Chọn “Quyết toán thuế“ >> chọn “Gửi tờ khai quyết toán thuế” và điền đầy đủ các thông tin gồm:
  • Tên người gửi
  • Địa chỉ liên hệ
  • Điện thoại liên lạc
  • Địa chỉ mail
  • Chọn loại tờ khai (02/QTT-TNCN –Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Thông tư 80/2021)
  • Chọn file dữ liệu: Tải tờ khai đã kết xuất dạng XML
  • Xác nhận thông tin
  • Tích chọn Gửi lại file dữ liệu
  • Cuối cùng chọn “Gửi tờ khai” để hoàn thành việc kê khai đề nghị hoàn thuế TNCN
  • Gửi tờ khai quyết toán thuế lên hệ thống thuế Việt Nam

cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

Sau khi thực hiện giấy đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân sẽ được gửi thành công đến Cơ quan Thuế.

Mong rằng thông tin trong bài viết đã giúp bạn hiểu rõ về khái niệm, cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân và quy trình kê khai đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân. Chúc bạn thực hiện thành công trong quá trình này.