Kế toán doanh nghiệp thường phải làm việc với rất nhiều chứng từ, sổ sách. Do đó luân chuyển chứng từ là công việc kế toán phải am hiểu và thành thạo. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền mặt

Trình tự luân chuyển chứng từ thu tiền mặt

Chứng từ thu tiền mặt được luân chuyển theo thứ tự như sau:

(1) Khi có người nộp tiền, kế toán thanh toán viết phiếu thu thành 3 liên.

(2) Trình kế toán trưởng ký duyệt phiếu thu (3 liên).

(3) Chuyển trả lại 1 liên phiếu thu cho kế toán thanh toán. Kế toán thanh toán lưu liên 1.

(4) Chuyển liên 2, 3 cho thủ quỹ.

(5) Thủ quỹ thu tiền và ký nhận vào phiếu thu (liên 2 và liên 3).

(6) Chuyển phiếu thu cho người nộp tiền ký nhận (2 liên). Người nộp tiền giữ lại liên 3, chuyển trả liên 2 cho thủ quỹ. Thủ quỹ ghi sổ quỹ.

(7) Thủ quỹ chuyển phiếu thu (liên 2) cho kế toán tiền mặt.

(8) Kế toán thanh toán ghi sổ kế toán tiền mặt.

(9) Chuyển phiếu thu cho bộ phận liên quan ghi sổ, sau đó chuyển trả phiếu thu về cho kế toán tiền mặt.

(10) Kế toán tiền mặt lưu phiếu thu và kết thúc quy trình luân chuyển.

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền

Trình tự luân chuyển chứng từ chi tiền mặt

Để bắt đầu, bộ phận liên quan hoặc người nhận tiền chuẩn bị chứng từ liên quan đến việc chi tiền.

(1) Bộ phận liên quan nộp chứng từ cho bộ phận duyệt chi. Bộ phận này duyệt chi.

(2) Kế toán thanh toán căn cứ duyệt chi viết phiếu chi thành 3 liên.

(3) Kế toán trưởng, chủ tài khoản ký phiếu chi (3 liên).

(4) Kế toán thanh toán nhận lại phiếu chi đã ký và lưu liên 1.

(5) Chuyển phiếu chi (liên 2, liên 3) cho thủ quỹ.

(6) Thủ quỹ xuất quỹ, chi tiền và ký phiếu chi (liên 2, liên 3).

(7) Người nhận tiền ký phiếu chi, giữ lại liên 3 rồi chuyển trả liên 2 cho thủ quỹ. Thủ quỹ ghi sổ quỹ.

(8) Thủ quỹ chuyển liên 2 cho kế toán tiền mặt.

(9) Kế toán tiền mặt ghi sổ kế toán tiền mặt rồi chuyển phiếu chi cho bộ phận liên quan ghi sổ kế toán, sau đó chuyển trả lại cho kế toán tiền mặt.

(10) Lưu phiếu chi ở Bộ phận kế toán tiền mặt và kết thúc quá trình luân chuyển.

Xem thêm: Quy trình thu chi tiền mặt đầy đủ chi tiết tại doanh nghiệp

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền

Trình tự luân chuyển chứng từ thu tiền gửi ngân hàng

(1) Ngân hàng phục vụ đơn vị nhận Ủy nhiệm chi của khách hàng (liên 2 và liên 3).

(2) Ngân hàng chuyển Ủy nhiệm chi cho kế toán tiền gửi ngân hàng nhận. Cuối ngày ngân hàng phát hành giấy báo số dư tài khoản.

(3) Kế toán ngân hàng ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng.

(4) Kế toán ngân hàng chuyển Ủy nhiệm chi cho bộ phận kế toán liên quan.

(5) Kế toán liên quan ghi sổ, sau đó chuyển trả Ủy nhiệm chi cho kế toán ngân hàng.

(6) Kế toán ngân hàng lưu chứng từ. Quy trình luân chuyển kết thúc.

Trình tự luân chuyển chứng từ chi tiền gửi ngân hàng

(1) Kế toán tiền gửi ngân hàng viết ủy nhiệm chi (Ủy nhiệm chi) (3 liên).

(2) Kế toán trưởng, chủ tài khoản ký ủy nhiệm chi (3 liên).

(3) Kế toán tiền gửi nhận lại Ủy nhiệm chi, chuyển ra ngân hàng.

(4) Ngân hàng làm thủ tục, ký Ủy nhiệm chi, lưu 1 bản; 1 bản gửi cho đơn vị hưởng tiền (liên 2) – (nếu cùng hệ thống ngân hàng). Trường hợp không cùng hệ thống ngân hàng thì Ủy nhiệm chi viết 4 liên; ngân hàng chuyển cho ngân hàng phục vụ 2 liên; 1 liên gửi lại kế toán tiền gửi.

(5) Kế toán tiền gửi ghi sổ và chuyển Ủy nhiệm chi cho bộ phận liên quan.

(6) Bộ phận kế toán liên quan ghi sổ, sau đó chuyển trả Ủy nhiệm chi cho kế toán tiền gửi.

(7) Ngân hàng phát hành giấy báo số dư TK cuối ngày.

(8) Kế toán tiền gửi lưu chứng từ. Quá trình luân chuyển kết thúc.

Trên đây là nội dung liên quan đến quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Đây là quy trình gồm nhiều bước với nhiều loại chứng từ khác nhau. Do đó, kế toán cần thực hiện một cách cẩn thận để tránh những sai sót không đáng có.


Giải pháp UBot đã cung cấp hơn 100+ robot ảo tự động hóa cho từng quy trình cụ thể của hơn 3000+ doanh nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực với chi phí hợp lý. Nổi bật nhất trên thị trường là giải pháp UBot Invoice và UBot Meeting. Trong thời gian tới, UBot sẽ sớm cho ra mắt bộ giải pháp tự động hóa, tối ưu hóa hiệu suất doanh nghiệp như UBot ePayment, UBot Matching, UBot Statement Checking.

Tham khảo ngay tại: https://ubot.vn/ubot-epayment/