Vòng quay tổng tài sản là gì

Vòng quay tổng tài sản (asset turnover ratio) là chỉ số tài chính được sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả mà một doanh nghiệp sử dụng tài sản của mình để tạo ra doanh thu.

Chỉ số này cho biết mỗi đồng chi mua tài sản tạo ra cho doanh nghiệp bao nhiêu đồng doanh thu.

Công thức tính Vòng quay tổng tài sản

Chỉ số này được tính bằng cách chia doanh thu cho tổng tài sản bình quân:

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu / Tổng tài sản bình quân

Trong đó:

  • Số liệu doanh thu được lấy từ báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
  • Tổng tài sản bình quân được tính bằng cách lấy trung bình cộng tổng số tài sản của doanh nghiệp ở đầu và cuối kỳ.

Ví dụ, nếu tại đầu năm, một công ty có tổng tài sản là 100 triệu USD và tại cuối năm tổng tài sản là 150 triệu USD, thì tổng tài sản bình quân trong năm đó sẽ là (100 triệu USD + 150 triệu USD) / 2 = 125 triệu USD.

Ý nghĩa của vòng quay tổng tài sản

Vòng quay tài sản có một số ý nghĩa quan trọng sau:

1. Đánh giá hiệu suất quản lý tài sản

Một tỷ lệ vòng quay tài sản cao cho thấy công ty đang sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả để tạo ra doanh thu. Ngược lại, một tỷ lệ thấp có thể cho thấy công ty không quản lý tài sản của mình một cách hiệu quả.

2. So sánh giữa các công ty

Tỷ lệ này có thể được sử dụng để so sánh hiệu quả quản lý tài sản giữa các công ty trong cùng một ngành. Một doanh nghiệp với tỷ lệ vòng quay tài sản cao hơn cho thấy mỗi đồng tài sản của doanh nghiệp đó đang tạo ra nhiều doanh thu hơn đối thủ. Điều này cho thấy họ đang quản lý tài sản của mình tốt hơn.

3. Đánh giá sự biến động

Nếu tỷ lệ vòng quay tài sản của một công ty thay đổi đáng kể qua thời gian, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong chiến lược hoạt động hoặc hiệu suất quản lý tài sản.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tỷ lệ này sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành nghề của công ty. Một số ngành nghề cần đầu tư nhiều vào tài sản cố định và vì vậy tỷ lệ vòng quay tài sản có thể thấp hơn. Vì vậy, nó thường được sử dụng như một công cụ so sánh giữa các công ty trong cùng một ngành.

Vòng quay tổng tài sản bao nhiêu là tốt?

Tỷ lệ vòng quay tài sản (Asset Turnover Ratio) có thể biến đổi rất nhiều tùy thuộc vào từng ngành, do đó không có một con số cụ thể nào mà có thể được coi là “tốt” cho mọi công ty.

Trong một số ngành như bán lẻ hoặc ngành công nghiệp sản xuất có hiệu suất cao, vòng quay tổng tài sản thường cao hơn so với các ngành công nghiệp khác như bất động sản hay công nghệ thông tin, nơi mà công ty thường phải đầu tư nhiều vào tài sản cố định.

Vì vậy, điều quan trọng là không chỉ xem xét tỷ lệ vòng quay tài sản mà còn so sánh nó với các công ty khác trong cùng một ngành công nghiệp và với bản thân công ty trong quá khứ. Nếu tỷ lệ vòng quay tài sản của công ty cao hơn so với các công ty cùng ngành, hoặc nếu tỷ lệ này tăng lên so với các năm trước đó, thì có thể nói rằng công ty đang quản lý tài sản của mình một cách hiệu quả.

Cuối cùng, cũng nên xem xét các chỉ số tài chính khác cùng với tỷ lệ vòng quay tài sản để có cái nhìn toàn diện về hiệu suất kinh doanh của công ty.

—————

UBot – Hệ sinh thái tự động hoá toàn diện cho doanh nghiệp cung cấp hơn 100+ robot ảo tự động hóa cho từng quy trình cụ thể của hơn 3000+ doanh nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực với chi phí hợp lý. Nổi bật nhất trên thị trường là các giải pháp:

  • UBot Invoice – Xử lý hoá đơn tự động hoá
  • UBot ePayment – Hỗ trợ tự động tạo và duyệt đề nghị thanh toán theo từng cấp và từng bộ phận.
  • UBot Matching – Giải pháp tự động đối chiếu chứng từ mua hàng
  • UBot Statement – Giải pháp đối chiếu sao kê ngân hàng và hạch toán công nợ

Quý doanh nghiệp quan tâm xin mời tham khảo và nhận tư vấn bộ giải pháp tự động hóa cho doanh nghiệp tại đây: https://ubot.vn