Thị trường tài chính rất phức tạp và giá trị vốn hoá là khái niệm cơ bản mà nhà đầu tư nào cũng cần nắm rõ.

Vốn hoá thị trường là gì?

Vốn hóa thị trường (Market Capitalization) là một thuật ngữ đo lường giá trị của một công ty hoặc một thị trường tài chính cụ thể, được tính bằng tổng giá trị các cổ phiếu của công ty hoặc của thị trường đó.

Bên cạnh vốn hoá thị trường, còn có khái niệm vốn hoá trong kế toán

Vốn hóa thị trường

Công thức tính vốn hoá thị trường

Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty (hoặc một thị trường) với giá thị trường hiện tại của cổ phiếu đó. 

  • Công thức tính Vốn hóa thị trường của một doanh nghiệp là:

Vốn hóa thị trường = Số lượng cổ phiếu lưu hành * Giá thị trường của một cổ phiếu

Ví dụ: Doanh nghiệp X có 30 triệu cổ phiếu, bán với giá 30.000đ/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty X sẽ là 30 triệu x 30.000đ = 900 tỷ đồng.

  • Công thức tính Vốn hóa của một thị trường hoặc một sản giao dịch bằng tổng giá trị vốn hoá của các doanh nghiệp trên thị trường đó.

Ý nghĩa của vốn hoá

1. Ý nghĩa của vốn hoá đối với doanh nghiệp

– Đo lường quy mô và giá trị công ty

Vốn hoá thị trường giúp doanh nghiệp đo lường quy mô của mình trong thị trường tài chính. Nó cho phép doanh nghiệp hiểu được giá trị thị trường của tất cả cổ phiếu đang lưu hành và tổng giá trị mà thị trường đang đánh giá doanh nghiệp đó.

– Phân loại công ty

Doanh nghiệp có thể được phân loại thành Large Cap, Mid Cap hoặc Small Cap dựa trên giá trị vốn hóa. Việc phân loại này có thể ảnh hưởng đến sự quan tâm của các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng đồng thời có thể thay đổi vị trí của công ty trong các chỉ số thị trường.

2. Ý nghĩa của vốn hoá đối với nhà đầu tư

– Xác định quy mô đầu tư

Vốn hoá thị trường giúp nhà đầu tư xác định quy mô của công ty mà họ đang xem xét đầu tư. Nhà đầu tư thường có xu hướng quan tâm đến các công ty có vốn hóa lớn hơn vì chúng thường ổn định hơn và có khả năng thanh khoản cao hơn.

– Đánh giá tính thanh khoản

Vốn hoá thị trường là một yếu tố quan trọng để đánh giá tính thanh khoản của cổ phiếu. Các công ty có vốn hóa lớn thường có thị trường thanh khoản tốt hơn, giúp nhà đầu tư mua bán cổ phiếu một cách dễ dàng.

– Định hình chiến lược đầu tư

Nhà đầu tư có thể sử dụng vốn hoá thị trường để định hình chiến lược đầu tư của họ. Họ có thể tập trung vào các công ty có vốn hóa lớn để tối đa hóa tính ổn định và bảo vệ vốn, hoặc chọn các công ty có vốn hóa nhỏ hơn để tìm kiếm cơ hội tăng trưởng cao hơn nhưng đi kèm với mức độ rủi ro cao hơn.

Phân loại doanh nghiệp theo giá trị vốn hoá

Giá trị vốn hóa là chỉ tiêu quan trọng giúp nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu để đầu tư. Dựa trên quy mô vốn hoá, doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thể chia làm 4 nhóm

Nhóm Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn hóa siêu nhỏ (Micro Cap) Dưới 100 tỷ đồng
Vốn hóa nhỏ (Smallcap) Từ 100 tỷ đồng – dưới 1.000 tỷ đồng
Vốn hóa vừa (Midcap) Từ 1.000 tỷ đồng – 10.000 tỷ đồng
Vốn hóa lớn (Large Cap) Trên 10.000 tỷ đồng

Các công ty Largecap có quy mô lớn, thường có thương hiệu được tin tưởng, thanh khoản tốt, vì vậy thường được lựa chọn để đầu tư dài hạn, an toàn, giảm thiểu rủi ro. 

Các doanh nghiệp Midcap và Smallcap có số lượng cổ phiếu nhỏ hơn, vì vậy khả năng tăng giá đột biến cao hơn. Vì vậy thường đợc chọn để đầu tư ngắn hạn với kỳ vọng lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm rủi ro không nhỏ nếu gặp phải tình trạng đầu cơ. 

Phân loại doanh nghiệp

Các ý tưởng ảnh hưởng đến vốn hoá

Vốn hoá thị trường của một công ty hoặc thị trường tài chính có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:

– Lợi nhuận và doanh thu

Hiệu suất kinh doanh của công ty, tức là mức lợi nhuận và doanh thu, là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến vốn hoá thị trường. Các công ty có lợi nhuận và doanh thu cao thường có vốn hoá lớn hơn.

– Tăng trưởng

Các công ty có triển vọng tăng trưởng cao thường được đánh giá cao hơn trên thị trường và mức giá cổ phiếu sẽ tăng giá, từ đó giúp tăng giá trị vốn hoá.

– Tâm lý thị trường

Tâm lý và tín hiệu thị trường có thể ảnh hưởng mạnh đến vốn hoá thị trường. Sự ảnh hưởng của thông tin, tin tức và xu hướng chung của thị trường có thể làm cho giá cổ phiếu tăng hoặc giảm.

– Các yếu tố kinh tế và chính trị

Các yếu tố kinh tế và chính trị như tình hình tăng trưởng kinh tế, chính sách tiền tệ và chính sách thuế của chính phủ có thể ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường và do đó ảnh hưởng đến vốn hoá thị trường.

– Cạnh tranh và định vị thương hiệu

Cạnh tranh trong ngành công nghiệp và định vị thương hiệu của công ty trong thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến vốn hoá thị trường. Các công ty có định vị thương hiệu mạnh mẽ và độc đáo thường thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư.

Đây chỉ là một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến vốn hoá thị trường. Thị trường tài chính rất phức tạp và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, do đó, việc đánh giá và dự đoán vốn hoá thị trường đòi hỏi sự kỹ năng và hiểu biết chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.

UBot – Hệ sinh thái tự động hoá toàn diện cho doanh nghiệp cung cấp hơn 100+ robot ảo tự động hóa cho từng quy trình cụ thể của hơn 3000+ doanh nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực với chi phí hợp lý. Nổi bật nhất trên thị trường là các giải pháp:

  • UBot Invoice – Xử lý hoá đơn tự động hoá
  • UBot ePayment – Hỗ trợ tự động tạo và duyệt đề nghị thanh toán theo từng cấp và từng bộ phận.
  • UBot Matching – Giải pháp tự động đối chiếu chứng từ mua hàng
  • UBot Statement – Giải pháp đối chiếu sao kê ngân hàng và hạch toán công nợ

Quý doanh nghiệp quan tâm xin mời tham khảo và nhận tư vấn bộ giải pháp tự động hóa cho doanh nghiệp tại đây: https://ubot.vn