Vốn cố định là gì?

Vốn cố định là những tài sản mà một tổ chức hoặc doanh nghiệp mua với mục đích sử dụng trong một khoảng thời gian dài, thường nhiều năm, chứ không phải để bán lại. 

Vốn cố định bao gồm các loại tài sản như máy móc, thiết bị, bất động sản, xe cộ hay phần mềm máy tính.

Đặc điểm

 • Tuổi thọ dài: Vốn cố định thường được sử dụng trong nhiều năm và khấu hao của nó được trích định kỳ vào chi phí doanh nghiệp.
 • Không dễ chuyển đổi thành tiền mặt: Vốn cố định không thể dễ dàng được bán hoặc chuyển đổi thành tiền mặt ngay lập tức, không giống như hàng tồn kho hay tài sản lưu động khác.
 • Phải khấu hao: Vì tuổi thọ dài của chúng, vốn cố định thường phải được khấu hao theo thời gian. Khấu hao là quá trình phân bổ chi phí của tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng của nó.
 • Yêu cầu đầu tư lớn: Vốn cố định thường đòi hỏi một lượng đầu tư ban đầu lớn, nhưng chúng lại cung cấp lợi ích trong một khoảng thời gian dài.
 • Có ảnh hưởng đến năng lực sản xuất: Vốn cố định đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định năng lực sản xuất của một doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất. Các nhà máy, máy móc, và thiết bị khác mà một doanh nghiệp sở hữu sẽ xác định số lượng và loại sản phẩm mà nó có thể sản xuất.

Phân biệt vốn cố định và vốn lưu động

Dưới đây là một bảng so sánh ngắn gọn về vốn cố định và vốn lưu động:

Tiêu chí Vốn cố định Vốn lưu động
Thời hạn Dài hạn (trên 1 năm) Ngắn hạn (trong vòng 1 năm)
Loại tài sản Nhà xưởng, máy móc, thiết bị, bất động sản, phần mềm máy tính, v.v. Tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, v.v.
Độ linh hoạt Khó chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng Dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt
Mục đích sử dụng Sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ trong thời gian dài Hỗ trợ hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp
Khấu hao Cần được khấu hao theo thời gian Thường không cần khấu hao
Ảnh hưởng đến công việc Xác định năng lực sản xuất của doanh nghiệp Ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp

>> Xem thêm: Vốn lưu động là gì?

Xác định vốn cố định trên bảng cân đối kế toán

Vốn cố định không được thể hiện trực tiếp trong một chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán mà được tính bằng cách cộng các chỉ tiêu liên quan, gồm:

 • TSCĐ hữu hình: như đất, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, xe cộ, đồ đạc văn phòng…
 • TSCĐ vô hình: Bao gồm các loại tài sản không thể nhìn thấy hoặc chạm vào, nhưng vẫn có giá trị cho doanh nghiệp. Ví dụ, bản quyền, nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm, giấy phép, v.v
 • Các khoản đầu tư dài hạn: như việc mua cổ phần của một công ty khác với ý định giữ lâu dài…

Để tính giá trị hiện tại của VCĐ, bạn cần trừ đi giá trị khấu hao đã tính tới thời điểm đó. Giá trị khấu hao thường được ghi ở một dòng riêng trên bảng cân đối kế toán, và được trừ đi từ tổng giá trị tài sản cố định ban đầu để tìm ra giá trị sổ sách của tài sản cố định.

Hiệu suất sử dụng vốn cố định

Để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn cố định, có thể dựa trên các tiêu chí sau đây:

– Tỉ lệ doanh thu trên vốn cố định: phản ánh một đồng vốn cố định có thể tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu hay doanh thu thuần trong chu kỳ đó.

– Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định (TSLNVCĐ) – phản ánh một đồng vốn cố định trong chu kỳ nhất định có thể tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế. 

Trên đây, UBot đã hướng dẫn tổng quan về vốn cố định. Mong rằng bài viết hữu ích với công việc của bạn.

————–

UBot – Hệ sinh thái tự động hoá toàn diện cho doanh nghiệp cung cấp hơn 100+ robot ảo tự động hóa cho từng quy trình cụ thể của hơn 3000+ doanh nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực với chi phí hợp lý. Nổi bật nhất trên thị trường là các giải pháp:

 • UBot Invoice – Xử lý hoá đơn tự động hoá
 • UBot ePayment – Hỗ trợ tự động tạo và duyệt đề nghị thanh toán theo từng cấp và từng bộ phận.
 • UBot Matching – Giải pháp tự động đối chiếu chứng từ mua hàng
 • UBot Statement – Giải pháp đối chiếu sao kê ngân hàng và hạch toán công nợ

Quý doanh nghiệp quan tâm xin mời tham khảo và nhận tư vấn bộ giải pháp tự động hóa cho doanh nghiệp tại đây: https://ubot.vn