Để phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo hay các nhà đầu tư sẽ dựa vào nhiều tiêu chí. Trong đó, tỷ suất lợi nhuận chính là chỉ số cơ bản quan trọng đầu tiên cần quan tâm. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Tỷ suất lợi nhuận là gì

Tỷ suất lợi nhuận (Profit Margin) là tỷ lệ % giữa khoản lợi nhuận thu được và một chỉ tiêu cần đánh giá hiệu quả sinh lời.

Dựa trên các chỉ tiêu cần đánh giá hiệu quả sinh lời mà chúng ta có nhiều loại tỷ suất lợi nhuận khác nhau, ví dụ như:

  • Tỷ suất LN trên doanh thu
  • Tỷ suất LN trên vốn chủ sở hữu (ROE)
  • Tỷ suất LN trên vốn đầu tư (ROI)
  • Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)

Tuy nhiên, trong thực tế, khi chỉ nói “tỷ suất lợi nhuận”, người ta thường hiểu đó là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu hay chỉ số ROS (return on sale).

Vì vậy trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu về tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.

Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu

Cách tính tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu được tính bằng công thức:

ROS = Lợi nhuận ròng / Doanh thu thuần

Trong đó:

Doanh thu thuần là khoản thu được từ việc bán hàng hóa, dịch vụ sau khi đã loại các khoản giảm trừ doanh thu

Lợi nhuận ròng là khoản lợi nhuận sau thuế cuối cùng là doanh nghiệp thu được.

Để biết được 2 chỉ số này, bạn có thể dựa trên số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

báo cáo kết quả kinh doanh

Để tính được TSLN, bạn cần dựa vào Doanh thu thuần (Mã số 10) và Lợi nhuận sau thuế (Mã số 60) trên báo cáo kết quả kinh doanh

Ý nghĩa

Tỷ suất lợi nhuận 3 ý nghĩa sau đây:

  • TSLN trên doanh thu cho biết 100 đồng doanh thu thì sẽ sinh ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận càng cao, sức sinh lời càng cao và càng có lợi cho doanh nghiệp.
  • Chỉ số này phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể là công tác quản trị doanh thu và chi phí. TSLN tăng cho thấy doanh nghiệp đang làm tốt trong việc:

– Tăng trưởng doanh số, mở rộng thị trường

– Hoặc tối ưu chi phí, tiết kiệm đúng mức mà vẫn đảm bảo hiệu quả sinh lời

Vì vậy, các doanh nghiệp đều mong muốn nâng cao tỷ suất lợi nhuận của mình. Nếu chỉ số này đột nhiên giảm thì cần xem xét lại vấn đề đang nằm ở đâu để tìm cách điều chỉnh.

  • Tỷ suất lợi nhuận cho biết sức sinh lời của doanh nghiệp so với tương quan trung bình ngành. Nếu một công ty có TSLN thấp hơn so với các DN cùng ngành, điều này cho thấy việc kiểm soát chi phí đang rât gặp vấn đề hoặc doanh thu đang quá thấp so với quy mô đầu tư.

Lưu ý: TSLN chỉ nên được sử dụng để so sánh các công ty trong cùng một ngành và đúng nhất là có mô hình kinh doanh và số liệu doanh thu tương đồng.

Cách phân tích, sử dụng chỉ số Tỷ suất lợi nhuận

Để phân tích TSLN của một doanh nghiệp và đánh giá được mức độ hoạt động hiệu quả, bạn có thể sử dụng những cách sau:

  • Phân tích dọc: so sánh TSLN qua các năm để xem có biến động nào bất thường hay không và xác định nguyên nhân
  • Phân tích ngang: so sánh TSLN của doanh nghiệp với trung bình ngành để biết con số đang đặt được là cao hay thấp.
  • Đối chiếu với các chỉ số khác như tỷ suất lợi nhuận gộp, ROA, ROE để đánh giá toàn diện

TSLN cần được theo dõi một cách thường xuyên để doanh nghiệp nắm bắt và điều chỉnh kịp thời. Để làm được điều này, bên cạnh việc cập nhật doanh thu nhanh chóng từ các phần mềm bán hàng, doanh nghiệp cũng cần một công cụ quản lý chi phí thuận tiện.

Để theo dõi các khoản chiết khấu, chi phí chung của doanh nghiệp, UBot đã cho ra mắt giải pháp UBot ePayment – hỗ trợ tự động tạo và duyệt đề nghị thanh toán, đồng thời hỗ trợ theo dõi chi phí đồng bộ trên một giao diện. Nhà quản lý có thể nắm được chi tiết các khoản chi theo từng hạng mục, phòng ban theo thời gian thực. Quy trình quản lý thanh toán tự động này có thể giúp tiết kiệm đến 80% thời gian so với quy trình thủ công và độ chính xác lên đến 100%.

Tham khảo ngay tại: https://ubot.vn/ubot-epayment/