Kể từ ngày 01/01/2022, thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn các vấn đề về quản lý thuế đã được đề cập trong nghị định 126/2020/NĐ-CP  chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, thông tư này có nhiều điểm mới về kê khai thuế, quyết toán và quản lý thuế, các kế toán viên cần nắm bắt nhanh chóng để thực hiện đúng quy định mới của pháp luật.

Vậy những điểm mới của thông tư 80/2021 này là gì? Bài viết xin được tổng hợp lại các điểm cần lưu tâm như sau:

(Trước hết, bạn có thể tải toàn bộ thông tư 80/2021/TT-BTC TẠI ĐÂY)

thông tư 80/2021/TT-BTC

Tóm tắt các điểm mới cần lưu ý tại Thông tư 80/2021/TT-BTC

Tóm tắt thông tư 80/2021/TT-BTC

Thông tư 80 gồm 12 Chương, 89 Điều với 02 Phụ lục kèm theo.

Thông tư 80 bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Đồng tiền khai thuế và vấn đề nộp thuế bằng ngoại tệ; quy định về tỷ giá quy đổi; 
 • Vấn đề tính, kê khai và phân bổ nghĩa vụ thuế
 • Mẫu tờ khai khai thuế; 
 • Quy trình, thủ tục đối với việc chậm nộp thuế; gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế
 • Hướng dẫn hoàn thuế
 • Thủ tục miễn thuế, giảm thuế; 
 • Hồ sơ xoá các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; 
 • Vấn đề quản lý thông tin người nộp thuế; 
 • Quy trình & hồ sơ kiểm tra thuế; 
 • Vấn đề thuế đối đối với các DN thương mại điện tử hoặc kinh doanh dựa trên nền tảng số 
 • Vấn đề thuế của của các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam

Các điểm mới về quản lý thuế theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Quy định mới về kê khai lệ phí môn bài theo Thông tư 80/2021

Hằng năm, các DN, hộ, cá nhân kinh doanh đều đã quen thuộc với việc kê khai, nộp Thuế. Tuy nhiên kể từ 2022, vấn đề kê khai thuế môn bài theo thông tư 80 đã có nhiều điểm mới.

 • Với các DN thuộc một trong các trường hợp sau thì phải lập hồ sơ lệ phí môn bài và nộp lệ phí môn bài trước ngày 30-1, cụ thể là:
 • DN được thành lập trong năm 2021 
 • DN có mở thêm đơn bị phụ thuộc hoặc chi nhánh kinh doanh 
 • DN mới đi vào SXKD trong năm 2021 mà trước đó chưa lập tờ khai lệ phí môn bài lần nào.
 • Các Doanh nghiệp không nằm trong 3 trường hợp trên thì chỉ cần nộp lệ phí môn bài, không cần nộp tờ khai thuế môn bài nữa. 
 • Theo thông tư 80/2021, mẫu tờ khai thuế môn bài là 01/LPMB 
 • Hộ, cá nhân kinh doanh sẽ không phải nộp tờ khai thuế môn bài. Cơ quan thuế tính và thông báo cho hộ, cá nhân kinh doanh biết số thuế môn bài cần nộp.
mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo TT80

Theo thông tư 80/2021, mẫu tờ khai thuế môn bài là 01/LPMB

Khai thuế, phân bổ thuế với các DN có chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh khác

Kể từ thông tư 80, doanh nghiệp nếu có các chi nhánh phụ thuộc tại nhiều tỉnh, hạch toán tập trung ở trụ sở chính thì sẽ thực hiện khai thuế tại cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính và phân bổ số thuế phải nộp cho các tỉnh mà DN có chi nhánh.

Vấn đề kê khai thuế và phân bổ thuế GTGT

Theo thông tư 80, kể từ năm 2022 này sẽ không còn thủ tục khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh nữa. 

Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhiều tỉnh khác nhau thì chỉ cần khai thuế, nộp thuế cho cơ quan thuế tại nơi đặt trụ sở chính; đồng thời phân bổ số thuế phải nộp cho từng địa phương có hoạt động kinh doanh.

Đối với hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản, trước đây doanh nghiệp phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai 2% trên giá trị công trình thì theo Thông tư 80, doanh nghiệp chỉ phải phải phân bổ 1% thuế GTGT cho địa phương nơi có công trình.

Hướng dẫn về mức phân bổ và cách khai thuế, nộp thuế được hướng dẫn chi tiết tại điều 13 thông tư 80/2021/TT-BTC

>> Xem thêm: Cách viết hóa đơn giảm thuế GTGT 8% theo Nghị định 15

Vấn đề kê khai thuế và phân bổ thuế TNDN

 • Với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán, thuế TNDN được phân bổ theo tỷ lệ doanh thu phát sinh trong kỳ
 • Với hoạt động chuyển nhượng bất động sản: số thuế phải phân bổ bằng doanh thu nhân tỷ lệ 1%. 
 • Với trường hợp chi nhánh phụ thuộc là một cơ sở sản xuất hoặc nhà máy thuỷ điện nằm trên nhiều tỉnh thì Thuế TNDN được chia theo tỷ lệ chi phí thực tế phát sinh trong kỳ. 

Vấn đề kê khai thuế và phân bổ thuế TNCN

Dựa trên số thuế thực tế đã khấu trừ của từng cá nhân làm việc tại từng tỉnh, DN sẽ phân bổ số thuế TNCN từ tiền lương, tiền công NLG. NLĐ làm việc tại tỉnh nào thì số thuế TNCN khấu trừ được tính cho tỉnh đó. 

Thay đổi các biểu mẫu tờ khai thuế theo Thông tư 80

Theo phụ lục thông tư 80, một loạt các mẫu biểu hồ sơ khai thuế đã được làm mới, cụ thể các điểm chung như sau:

 • Loại bỏ các thông tin gồm: địa chỉ NNT, của đại lý thuế; số tài khoản tại Ngân hàng/KBNN tại các tờ khai thuế; Tên & mã số thuế của đại lý thuế” tại các bảng kê.
 • Bổ sung các chỉ tiêu về địa điểm SXKD, nơi khai thác, nơi có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN tại các tỉnh khác với nơi đặt trụ sở chính.
 • Trên bảng kê phân bổ: Bổ sung chỉ tiêu về địa điểm sản xuất, kinh doanh khác trụ sở chính, nơi DN phát sinh số thuế phải nộp; chỉ tiêu “mã số địa điểm kinh doanh”.
 • Mẫu biểu hồ sơ khai thuế của các kỳ tính thuế được bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu, chẳng hạn như: 
 • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – Mẫu 01-1/KHBS
 • Tờ khai thuế TTĐB cho ngành sản xuất, pha chế xăng sinh học: Mẫu 02/TTĐB 
 • Phụ lục bảng phân bổ số thuế TNDN đối với hoạt động mua bán BĐS – Mẫu 03-8A/TNDN 
 • Phụ lục bảng kê chi tiết áp dụng đối với tổ chức thực hiện nghĩa vụ thuế thay cho nhiều cá nhân – Mẫu 04-1/ĐTV-TNCN

Hi vọng với các hướng dẫn này, anh/chị kế toán sẽ nắm được các điểm mới về quản lý thuế để áp dụng đúng cho doanh nghiệp.