Trong quá trình làm làm việc, kế toán không thể tránh khỏi những trường hợp sai sót khi xuất hóa đơn. Khi đó, kế toán cần thực hiện lập biên bản điều chỉnh hóa đơn để gửi cho người mua theo quy định tại thông tư 78/2021/NĐ-CP. Mời bạn cùng tham khảo Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất theo thông tư 78.

Làm biên bản điều chỉnh hóa đơn khi nào ?

Theo quy định mới nhất tại điều 19 nghị định 123/2020/NĐ-CP và điều 7 thông tư 78/2021/TT-BTC về cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai, biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sẽ được lập trong các tình huống sau:

  • Hóa đơn sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế và các nội dung khác.
  • Hóa đơn có sai sót: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng; Hai bên lựa chọn phương án xuất hóa đơn điều chỉnh và thống nhất cần lập 1 văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh.

>> Xem thêm: Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm mới nhất theo thông tư 78

Mặc dù biên bản điều chỉnh hóa đơn không phải là yêu cầu bắt buộc, tuy nhiên cả bên mua và bên bán đều nên lập và lưu giữ để đảm bảo tính chắc chắn của thủ tục.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất theo thông tư 78

UBot giới thiệu đến bạn Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất theo thông tư 78 như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

 

– Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ

– Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý Thuế 2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ. 

Hôm nay, ngày ……/ ……./ 20…, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :  Công ty

Địa chỉ:    

Điện thoại: MST:

Do Ông (Bà): Chức vụ:

 

BÊN B :  Công ty

Địa chỉ:    

Điện thoại: MST:

Do Ông (Bà): Chức vụ:

 

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau: 

Mẫu số: ……………………

Ký hiệu: ….. số ….. ngày …../…../20…

Giá trị hóa đơn: ……………………………..

Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………

 

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh …..(1)….. từ …..(2)……. thành ……(3)…… do …..

 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Bạn có thể tải mẫu biên bản hóa đơn điện tử theo thông tư 78 tại đây

Cách lập biên bản điều chỉnh HĐĐT

Bước 1: Điền ngày lập biên bản. Ngày lập biên bản nên trùng với ngày xuất hóa đơn điều chỉnh

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin của bên mua và bên bán

Bước 3: Điền thông tin hóa đơn bị sai sót cần điều chỉnh

Bước 4: Điền lý do điều chỉnh

Mẫu biên bản trên có thể áp có thể áp dụng với tất cả các trường hợp, bao gồm: điều chỉnh hóa đơn viết sai địa chỉ, sai tên công ty; sai số tiền; sai hàng hóa; sai đơn giá, thành tiền; giảm thuế suất gtgt… Cách điền chỉ khác nhau ở phần lý do điều chỉnh.

Ví dụ: 

  • Điều chỉnh địa chỉ bên mua từ Số nhà 14 đường Hưng Đạo Vương, TP.HCM thành số nhà 14 đường Trần Quốc Toản, TP.HCM
  • Điều chỉnh đơn giá sản phẩm A từ 2,000,000đ còn 1,000,000đ

Bước 5: Bên bán ký số và gửi cho bên mua

Nếu phần mềm hóa đơn điện tử bạn đang sử dụng không hỗ trợ lập biên bản điều chỉnh hóa đơn thì kế toán cần in bản giấy và đóng dấu đỏ.

Trên đây là hướng dẫn cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất theo quy định tại thông tư 78.

Chúc các bạn kế toán thực hiện thành công!

Xem thêm bài viết khác: Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh giảm hóa đơn theo các trường hợp