Khi phân tích tình hình doanh nghiệp, ROS là một trong những chỉ số cơ bản được quan tâm nhất, đặc biệt là trong đầu tư chứng khoán. Mời bạn cùng tìm hiểu ROS là gì và cách phân tích chỉ số này nhé.

ROS là gì

ROS (Return On Sale) là tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu, cho biết cứ 100 đồng doanh thu thì doanh nghiệp có được bao nhiêu đồng lợi nhuận.

ROS càng lớn, càng chứng tỏ doanh nghiệp đang hoạt động tốt, khả năng sinh lời cao.

Công thức tính ROS

Cách tính ROS như sau:

Chỉ ROS được tính ở 1 kỳ nhất định bằng công thức:

ROS = 100% x Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần

Trong đó:

Lợi nhuận sau thuế là khoản lợi nhuận cuối cùng thu được sau khi đã trừ tất cả các khoản chi phí và thuế TNDN phải nộp.

Doanh thu thuần = Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ – Các khoản giảm trừ doanh thu

cách tính ROS

Ý nghĩa của chỉ số ROS

ROS có ý nghĩa rất lớn trong quản trị doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán. Chỉ số này dùng để:

Đánh giá mức độ hiệu quả của công tác sản xuất kinh doanh

Thông qua ROS, người ta có thể đánh giá được hiệu quả của hoạt động phát triển doanh thu và công tác quản trị chi phí. 

Nếu chỉ số ROS cao, chứng tỏ doanh nghiệp đang làm tốt đồng thời cả việc phát triển thị trường, gia tăng doanh thu và tối ưu các khoản chi phí trong doanh nghiệp. 

Cho thấy khả năng sinh lời và cổ tức cho các nhà đầu tư

EPS (earn per share) – lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là chỉ số liên quan trực tiếp đến ROS. ROS càng cao, EPS càng cao, nghĩa là với mỗi cổ phiếu đang nắm giữ, nhà đầu tư thu về được càng nhiều lợi nhuận

Đánh giá tiềm năng phát triển của doanh nghiệp

Một doanh nghiệp có ROS cao cho thấy khả năng sinh lời lớn và đội ngũ lãnh đạo có khả năng quản trị tốt. 

Điều này cho thấy tiềm năng tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.

Vì vậy, trong đầu tư chứng khoán, người ta sẽ ưu tiên quan tâm đến các doanh nghiệp có chỉ số ROS phải càng cao càng tốt.

ROS trong chứng khoán

Cách phân tích chỉ số ROS

Để phân tích chỉ số lợi nhuận trên doanh thu của một doanh nghiệp, chúng ta cần xem xét các vấn đề sau: 

  • ROS âm hay dương

Nếu ROS âm, chứng tỏ doanh nghiệp đang lỗ

Nếu ROS dương, doanh nghiệp đang có lãi.

Thông thường, ROS âm cho thấy tình hình hoạt động kém của doanh nghiệp (trừ trường hợp doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư)

  • ROS tăng hay giảm

Cần đối chiếu ROS qua các thời kỳ để xem ROS có được cải thiện không hay giảm dần đi.

Nếu ROS giảm dần thì dù doanh thu vẫn tăng trưởng, điều này cũng cho thấy công tác quản trị chi phí đang gặp vấn đề. Các đồng chi phí sau không mang lại nhiều hiệu quả doanh thu như ban đầu. 

  • So sánh với trung bình ngành để biết ROS bao nhiêu là tốt

Để biết chỉ số ROS của doanh nghiệp là cao hay thấp, nhà đầu tư có thể so sánh với các công ty hoạt động trong cùng một ngành, chuẩn xác nhất là với các công ty có mô hình kinh doanh (business model) và quy mô tương đương nhau.

Để theo dõi các khoản chi phí, tính toán lợi nhuận của doanh nghiệp nhanh chóng, UBot đã cho ra mắt giải pháp UBot ePayment – hỗ trợ tự động tạo và duyệt đề nghị thanh toán, đồng thời hỗ trợ theo dõi chi phí đồng bộ trên một giao diện. Nhà quản lý có thể nắm được chi tiết các khoản chi theo từng hạng mục, phòng ban theo thời gian thực. Quy trình quản lý thanh toán tự động này có thể giúp tiết kiệm đến 80% thời gian so với quy trình thủ công và độ chính xác lên đến 100%.

Tham khảo ngay tại: https://ubot.vn/ubot-epayment/