IRR là viết tắt của “Internal Rate of Return”, một thuật ngữ trong tài chính được dùng để đánh giá và so sánh lợi nhuận tương lai của các dự án đầu tư.

IRR là gì?

IRR là lãi suất mà ở đó giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến từ một dự án đầu tư sẽ bằng với mức đầu tư ban đầu. Nói cách khác, IRR là lãi suất khiến cho giá trị hiện tại của dòng tiền vào và ra bằng nhau.

Nếu IRR của một dự án đầu tư lớn hơn lãi suất không rủi ro (thường là lãi suất trái phiếu chính phủ), thì dự án đó có thể xem là có lợi nhuận.

 

Cách tính chỉ số IRR

Công thức

Tính IRR theo công thức sau công thức:

Σ [CF_t / (1 + IRR)^t] = C0

Công thức tính IRR

Trong đó:

 • CF_t là dòng tiền (cash flow) vào hoặc ra tại thời điểm t (t > 0)
 • IRR là lãi suất nội bộ (giá trị cần tìm)
 • t là thời gian (thường được tính theo năm)
 • C0 là khoản đầu tư ban đầu (tại thời điểm t = 0)

Để tìm IRR, bạn phải giải phương trình này với ẩn số là IRR. Bởi vì phương trình có dạng phi tuyến, bạn sẽ cần sử dụng các phương pháp số học như phương pháp Newton-Raphson, bisection hoặc các công cụ tài chính (như hàm IRR trong Microsoft Excel) để tìm giá trị của IRR.

Ví dụ về tính IRR

Giả sử bạn đầu tư vào một dự án với khoản tiền ban đầu là $1000. Dự án đó dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận là $400 vào năm thứ nhất, $500 vào năm thứ hai, và $700 vào năm thứ ba. Bạn muốn tìm IRR cho dự án này.

Trước tiên, bạn cần phải thiết lập phương trình như sau:

-1000 + 400 / (1 + IRR) + 500 / (1 + IRR)^2 + 700 / (1 + IRR)^3 = 0

Giải phương trình trên để tìm IRR không dễ dàng và thường cần sử dụng các công cụ tài chính hoặc phần mềm như Microsoft Excel.

Nếu bạn sử dụng Excel, bạn có thể dùng hàm IRR như sau:

 • Trong các ô A1, A2, A3, và A4, điền vào -1000, 400, 500, và 700.
 • Trong một ô khác, gõ vào hàm “=IRR(A1:A4)” và nhấn Enter.

Excel sẽ giải phương trình và trả về giá trị IRR cho dự án của bạn.

Ý nghĩa chỉ số IRR

Chỉ số IRR (Internal Rate of Return) đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và so sánh hiệu quả của các dự án đầu tư. Ý nghĩa chính của chỉ số này như sau:

 • Đánh giá hiệu quả của dự án: IRR giúp xác định xem dự án đầu tư có phải là một lựa chọn tốt dựa trên lợi nhuận tương lai mà dự án đó mong đợi. Nếu IRR cao hơn lãi suất không rủi ro (thường là lãi suất trái phiếu chính phủ), thì dự án đó có thể xem là có lợi nhuận.
 • So sánh giữa các dự án: Khi phải lựa chọn giữa nhiều dự án đầu tư, IRR có thể giúp bạn so sánh hiệu suất tương đối của từng dự án. Dự án với IRR cao hơn thường được ưu tiên hơn.
 • Xác định ngưỡng chấp nhận dự án: IRR cũng có thể giúp xác định mức lãi suất tối thiểu mà một dự án cần đạt được để được chấp nhận. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn phải đối mặt với ràng buộc ngân sách hoặc khi bạn muốn đảm bảo rằng dự án sẽ tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng IRR không phải lúc nào cũng là độ đo đầu tư tốt nhất. Ví dụ, nếu dòng tiền của dự án biến đổi mạnh (lúc lợi nhuận, lúc lỗ), thì IRR có thể không chính xác. Trong những trường hợp như vậy, các chỉ số khác như NPV (Net Present Value) có thể hữu ích hơn.

Mối quan hệ giữa NPV và IRR

IRR (Internal Rate of Return) và NPV (Net Present Value) là hai chỉ số quan trọng trong tài chính và đầu tư, và chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

IRR là lãi suất mà ở đó NPV của dự án sẽ bằng không. Nói cách khác, IRR là lãi suất khiến cho tổng giá trị hiện tại của dòng tiền vào và ra bằng nhau.

 • Khi lãi suất giảm dưới IRR, NPV sẽ dương và ngược lại, khi lãi suất tăng lên trên IRR, NPV sẽ âm.
 • Nếu IRR lớn hơn lãi suất không rủi ro (hoặc lãi suất yêu cầu), NPV sẽ dương, cho thấy dự án đó có giá trị và đáng để đầu tư.
 • Nếu IRR nhỏ hơn lãi suất không rủi ro (hoặc lãi suất yêu cầu), NPV sẽ âm, cho thấy dự án đó không tạo ra giá trị và không nên đầu tư.

Cả IRR và NPV đều có thể sử dụng cùng nhau để đưa ra quyết định đầu tư. Ví dụ, bạn có thể sử dụng IRR để so sánh giữa các dự án và chọn ra những dự án có IRR cao nhất. Sau đó, bạn có thể sử dụng NPV để xác định xem dự án đó có tạo ra giá trị tối đa hay không.

IRR bao nhiêu là tốt

IRR cao hay thấp thì tốt hơn?

Trong bối cảnh đầu tư, một IRR (Internal Rate of Return) cao thường được coi là tốt hơn.

IRR là lãi suất mà ở đó giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến từ một dự án đầu tư sẽ bằng với mức đầu tư ban đầu. Do đó, một IRR cao cho thấy rằng dự án có khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn so với mức đầu tư ban đầu

Xác định mức IRR tốt

Mức IRR “tốt” phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm ngành nghề, quy mô dự án, và mức độ rủi ro. Một số quy tắc chung có thể như sau:

 • So sánh với lãi suất không rủi ro: IRR nên cao hơn lãi suất không rủi ro (thường là lãi suất trái phiếu chính phủ) để xem xét đầu tư. Điều này đảm bảo rằng dự án mang lại lợi nhuận hơn so với việc đầu tư vào các công cụ tài chính không rủi ro.
 • So sánh với lãi suất yêu cầu: IRR nên cao hơn lãi suất yêu cầu (còn gọi là tỷ lệ lợi nhuận mong đợi) của nhà đầu tư. Lãi suất yêu cầu này thường phản ánh mức độ rủi ro mà nhà đầu tư sẵn lòng chấp nhận.
 • So sánh giữa các dự án: Khi so sánh nhiều dự án đầu tư, dự án với IRR cao hơn thường được ưu tiên. Tuy nhiên, cần cân nhắc đến các yếu tố khác như rủi ro của dự án, thời gian đầu tư, và dòng tiền dự kiến.

Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào IRR để đưa ra quyết định đầu tư. Cần xem xét các yếu tố khác như rủi ro của dự án, tình hình tài chính tổng thể của nhà đầu tư, và các chỉ số khác như NPV (Net Present Value).

Trên đây, UBot đã hướng dẫn tổng quan về chỉ số IRR. Mong rằng bài viết hữu ích với công việc của bạn.

————

UBot – Hệ sinh thái tự động hoá toàn diện cho doanh nghiệp – cung cấp hơn 100+ robot ảo tự động hóa cho từng quy trình cụ thể của hơn 3000+ doanh nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực với chi phí hợp lý. Nổi bật nhất trên thị trường là các giải pháp:

 • UBot Invoice – Xử lý hoá đơn tự động hoá
 • UBot ePayment – Hỗ trợ tự động tạo và duyệt đề nghị thanh toán theo từng cấp và từng bộ phận.
 • UBot Matching – Giải pháp tự động đối chiếu chứng từ mua hàng
 • UBot Statement – Giải pháp đối chiếu sao kê ngân hàng và hạch toán công nợ

Quý doanh nghiệp quan tâm xin mời tham khảo và nhận tư vấn bộ giải pháp tự động hóa cho doanh nghiệp tại đây: https://ubot.vn