ROCE là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả quản lý tài chính của một công ty. Đồng thời, chỉ số này cũng được các nhà đầu tư quan tâm để đưa ra quyết định đầu tư vào một dự án hay một doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu ROCE là gì qua bài viết này.

ROCE là gì?

ROCE là viết tắt của “Return on Capital Employed” (ROCE), một chỉ số tài chính sử dụng để đo lường hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng vốn, cho biết mỗi đồng vốn được sử dụng đã sinh ra bao nhiêu lợi nhuận.

Chỉ số này cũng được gọi là “Lợi nhuận trên vốn”.

Công thức tính ROCE

ROCE được tính bằng cách chia lợi nhuận trước thuế vàlãi vay của công ty (EBIT) cho tổng số vốn công ty sử dụng, công thức cụ thể là:

ROCE = EBIT / Tổng số vốn sử dụng x 100%

Trong đó: 

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) là chỉ số Lợi nhuận trước lãi vay và thuế TNDN

Tổng số vốn sử dụng (Capital Employed) = Tổng tài sản – Nợ ngắn hạn

Ý nghĩa của chỉ số ROCE

ROCE là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời và hiệu quả của công ty trong việc sử dụng vốn đầu tư. 

Nếu ROCE cao, tức là công ty đã sử dụng vốn đầu tư một cách hiệu quả để tạo ra lợi nhuận. 

Ngược lại, ROCE thấp có thể chỉ ra rằng công ty đang gặp khó khăn trong việc sinh lời từ số vốn đã đầu tư hoặc đang sử dụng vốn không hiệu quả.

ROCE cũng thường được so sánh với lãi suất tiền gửi ngân hàng hoặc các cơ hội đầu tư khác để đánh giá xem công ty có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn trong các cơ hội đầu tư khác.

So sánh ROCE và ROE

 

Chỉ số ROCE (Return on Capital Employed) ROE (Return on Equity)
Định nghĩa Đo lường hiệu quả của vốn đầu tư của công ty, bao gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay. Đo lường hiệu quả của vốn chủ sở hữu của công ty.
Phạm vi Xem xét cả vốn chủ sở hữu và vốn vay, cho thấy hiệu quả tổng thể của vốn đầu tư. Tập trung chỉ vào vốn chủ sở hữu và lợi nhuận thuộc sở hữu của cổ đông.
Tầm quan trọng Quan trọng cho nhà đầu tư và người quản lý để đánh giá hiệu suất tài chính. Đặc biệt quan trọng đối với cổ đông, cho thấy tỉ lệ lợi nhuận dựa trên số tiền đầu tư.
Phương pháp tính ROCE = Lợi nhuận trước thuế sau lãi vay / Tổng số vốn đầu tư * 100%. ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu * 100%.
Mức đánh giá hiệu quả ROCE thường thấp hơn ROE do tính toán dựa trên tổng số vốn đầu tư (bao gồm cả vốn vay). ROE thường cao hơn ROCE do tính toán chỉ dựa trên vốn chủ sở hữu (không tính vốn vay).
Ưu điểm Cho thấy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư toàn diện. Cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu.

Bài tập tính ROCE

Giả sử Công ty ABC có EBIT (lợi nhuận trước thuế và lãi vay) là 300 triệu $ trong một năm tài chính. Trong khi đó, Công ty XYZ có EBIT là 250 triệu $ trong cùng một năm tài chính.

Công ty ABC Ltd. có vẻ là một lựa chọn đầu tư tốt hơn vì có EBIT cao hơn so với Công ty XYZ Ltd. 

Tuy nhiên, để xác định công ty nào là lựa chọn đầu tư tốt hơn, ta nên xem xét ROCE. Giả sử vốn đầu tư của Công ty ABC Ltd. là 900 triệu $ và của Công ty XYZ Ltd. là 700 triệu $.

ROCE (Công ty ABC Ltd) = 300 / 900 = 0.333

ROCE (Công ty XYZ Ltd) = 250 / 700 = 0.357

Như vậy, ROCE cho thấy công ty XYZ đang tạo lợi nhuận từ vốn tốt hơn.

Lưu ý khi sử dụng ROCE

Khi sử dụng ROCE (Return on Capital Employed) để đánh giá hiệu quả tài chính của một công ty, cần lưu ý các điểm sau:

  • So sánh với ngành và đối thủ

Để đánh giá ROCE một cách hợp lý, nên so sánh với các công ty trong cùng ngành hoặc các đối thủ cạnh tranh. Mỗi ngành có mức độ hiệu quả sử dụng vốn khác nhau, và việc so sánh với các công ty tương tự sẽ cung cấp cái nhìn rõ hơn về tình hình của công ty.

  • Cân nhắc với chu kỳ kinh doanh

ROCE có thể thay đổi theo thời gian do các yếu tố kinh doanh. Do đó, cần xem xét ROCE trong nhiều năm để hiểu được xu hướng và tầm nhìn dài hạn của công ty.

  • Lưu ý định nghĩa vốn đầu tư

Khái niệm vốn đầu tư có thể khác nhau tùy thuộc vào cách tính của công ty. Nên kiểm tra và hiểu rõ cách công ty tính toán vốn đầu tư để đảm bảo tính nhất quán trong việc so sánh và phân tích.

  • Không sử dụng đơn lẻ để đánh giá

ROCE chỉ là một trong nhiều chỉ số tài chính quan trọng để đánh giá công ty. Không nên dựa quá mức vào một chỉ số duy nhất để đưa ra quyết định đầu tư hay không đầu tư vào một công ty.

Nhìn chung, ROCE là một công cụ hữu ích để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của công ty, nhưng cần kết hợp với các thông tin và chỉ số khác để có cái nhìn đầy đủ và chính xác hơn về tình hình kinh doanh của công ty.