Nghị định 91/2022 có hiệu lực từ khi nào?

Ngày 30/10/2022 vừa qua, Bộ Tài chính đã ra công văn hỏa tốc hướng dẫn áp dụng Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Nghị định số 91 có hiệu lực kể từ ngày ký, tức là chính thức áp dụng luôn từ 30/10/2022

Các điểm mới của Nghị định 91/2022

điểm mới nghị định 91/2022/NĐ-CP

1. Bổ sung trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế

Khoản 2, điều 1, Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung trường hợp: “Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập, nếu trong kỳ không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập” thì không phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN.

Quy định này đã thay đổi so với trước đây là dù không phát sinh thuế TNCN khấu trừ thì doanh nghiệp vẫn phải làm tờ khai.

Như vậy, từ 30/10, doanh nghiệp mà trong tháng không phát sinh thuế TNCN khấu trừ thì không cần làm tờ khai nữa.

2. Thay đổi về mức thuế TNDN tạm nộp tối thiểu

Theo quy định cũ, số thuế TNDN tạm nộp 03 quý đầu năm không được thấp hơn 75% cả năm.

Theo đổi mới tại nghị định 91 vừa ban hành, số thuế TNDN tạm nộp 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế phải nộp cả năm.

Như vậy, với năm 2022, nếu 3 quý đầu thuế TNDN tạm nộp của doanh nghiệp thấp hơn 75% cả năm, nhưng tạm nộp 04 quý vẫn vượt mức 80% thì không bị coi là vi phạm và không bị phạt nộp chậm. 

Nếu trước đó DN đã bị tính tiền nộp chậm thì người nộp thuế cógửi văn bản đề nghị điều chỉnh giảm tiền chậm nộp theo Mẫu số 01/GTC gửi cơ quan thuế.

3. Tăng cường kiểm soát thuế trên các sàn Thương mại điện tử

Theo khoản 7 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP, các sàn thương mại điện tử phải cung cấp thông tin của người bán hàng trên sàn, bao gồm: Tên, mã số thuế hoặc số căn cước công dân, hộ chiếu và doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn.

Thời hạn cung cấp thông tin hằng quý là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau.

4. Thay thế mẫu ngừng sử dụng hóa đơn

Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn theo Mẫu số 04-1/CC ban hành kèm theo Nghị định 91/2022/NĐ-CP thay thế Mẫu số 04-1/CC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

>> Tải đầy đủ Nghị đinh 91/2022/NĐ-CP mới nhất tại đây