Giấy đề nghị thanh toán công nợ là gì?

Đề nghị thanh toán công nợ là văn bản do bên có bên bán hàng hóa, bên cung ứng dịch vụ lập và gửi đến bên bên mua hàng hóa hay bên sử dụng dịch vụ để yêu cầu thanh toán khoản nợ theo đúng thỏa thuận giữa các bên.

Giấy đề nghị thanh toán công nợ thường được gửi khi gần đến thời hạn thanh toán, gửi kèm với hóa đơn. Văn bản này thường do kế toán công nợ lập

Ngoài ra, nếu đã quá thời hạn mà bên mua vẫn chưa thanh toán đủ, bên bán cũng có thể gửi giấy này để nhắc nhở bên mua.

>> Xem thêm: Tải ngay Mẫu biên bản cấn trừ công nợ mới nhất

Nội dung cần có

Đề nghị thanh toán công nợ có nhiều mẫu khác nhau, nhưng đều phải có các thông tin sau một cách thống nhất

 • Ngày lập văn bản
 • Tên bên mua, bên bán
 • Số hợp đồng
 • Số, ngày tháng biên bản nghiệm thu
 • Thỏa thuận thanh toán giữa hai bên
 • Giá trị yêu cầu thanh toán
 • Thời hạn thanh toán
 • Ký và đóng dấu

Các mẫu đề nghị thanh toán công nợ

Tùy theo từng trường hợp và nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp mà có thể thiết kế những mấu đề nghị thanh toán khác nhau. Tuy nhiên có một số mẫu phổ biến như sau:

Mẫu đề nghị thanh toán theo hóa đơn

Mẫu này được sử dụng để yêu cầu thanh toán cho một hóa đơn cụ thể, thường thì bên mua thanh toán thì bên bán mới xuất hóa đơn

mau-de-nghi-thanh-toan-theo-hoa-don

>> Tải ngay tại đây

Mẫu đề nghị thanh toán theo hợp đồng

Sau khi đã kết thúc hợp đồng (một hợp đồng có thể bao gồm nhiều hóa đơn), doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu này để đề nghị thanh toán chung cho cả hợp đồng.

Nội dung cần có: 

 • Số hợp đồng, ngày lập biên bản nghiệm thu
 • Thỏa thuận thanh toán
 • Giá trị cần thanh toán

>> Tải Mẫu đề nghị thanh toán theo hợp đồng TẠI ĐÂY

Lưu ý khi lập đề nghị thanh toán công nợ

Đề nghị thanh toán công nợ có thể được xem xét như một bằng chứng chứng minh nghĩa vụ nợ của bên mua.

Tuy nhiên, nó chỉ có giá trị pháp lý nếu là bản gốc hoặc bản sao công chứng, có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của bên lập đề nghị thanh toán.

Vì vậy, hãy luôn đảm bảo văn bản này của mình được đóng dấu đầy đủ. 

Để hỗ trợ công tác quản lý công nợ, UBot đã cho ra mắt giải pháp UBot ePayment – hỗ trợ tự động tạo và duyệt đề nghị thanh toán, đồng thời hỗ trợ theo chi phí đồng bộ trên một giao diện. Quy trình quản lý thanh toán tự động nãy có thể giúp tiết kiệm đến 80% thời gian so với quy trình thủ công và độ chính xác đến 100%.

Tham khảo ngay tại: https://ubot.vn/ubot-epayment/