Lập mẫu 04/SS-HĐĐT – Thông báo hóa đơn điên tử có sai sót là bước bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện khi xử lý hóa đơn điện tử viết sai.

Khi nào cần lập mẫu 04/SS-HĐĐT ? 

Mẫu 04/ss-hddt là Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót, được quy định tại phụ lục 1A, nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Mẫu 04/SS-HĐĐT

Thông báo hóa đơn điện tử sai sót Mẫu 04/SS-HĐĐT

Theo quy định tại điều 19 nghị định này, doanh nghiệp cần lập mẫu 04/ss-hddt và nộp cho cơ quan thuế khi phát hiện có sai sót trên hóa đơn điện tử đã phát hành, thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử hoặc thực hiện điều chỉnh, thay thế.

Lưu ý: 

– Mẫu 04/SS-HĐĐT có thể dùng để thông báo lỗi sai của 1 hoặc nhiều hóa đơn điện tử cùng lúc.

– Nếu sau khi đã gửi mẫu 04/SS-HĐĐT rồi mà lại phát hiện sai sót thì người bán vẫn phải gửi lại thông báo 04/SS-HĐĐT và xử lý theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

Tải mẫu 04/SS-HĐĐT – Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

Kính gửi: (Cơ quan thuế)

Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………

Người nộp thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

STT Mã CQT cấp Ký hiệu mẫu hóa đơn và  ký hiệu hóa đơn Số hóa đơn điện tử Ngày lập hóa đơn Loại áp dụng hóa đơn điện tử Hủy/ Điều chỉnh/ Thay thế/Giải trình Lý do
1 2 3 4 5 6 7 8
Ghi chú: (2): Mã CQT cấp đối với hóa đơn có mã của CQT, hóa đơn không có mã của CQT để trống.

 

……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số của người nộp thuế)

Cách nộp mẫu 04/SS-HĐĐT

Hiện nay, mẫu 04/SS-HĐĐT được nộp ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử, kế toán không cần phải nộp qua HTKK như các thông báo khác.

Chẳng hạn, với hóa đơn điện tử meInvoice của MISA, bạn truy cập vào phần Xử lý hóa đơn => Thông báo hóa đơn có sai sót, sau đó gõ số hóa đơn cần thông báo có sai sót cho cơ quan thuế, phần mềm sẽ tự động điền thông tin hóa đơn, bạn chỉ cần điền nốt các cột 7,8 về lựa chọn hủy hay điều chỉnh, thay thế và lý do là gì.

Thông báo 04/SS-HĐĐT trên phần mềm meInvoice

Thông báo 04/SS-HĐĐT trên phần mềm meInvoice

Hoặc trên phần mềm hóa đơn điện tử BKAV, thông báo 04/SS-HĐĐT được tích hợp trong phần hủy hóa đơn điện tử. Khi bạn thực hiện hủy hóa đơn, thông báo 04/SS-HĐĐT sẽ được lập và gửi tự động cho cơ quan thuế.

Với mỗi phần mềm hóa đơn điện tử khác nhau, cách nộp mẫu 04/SS-HĐĐT này sẽ có sự khác nhau. Vì vậy, anh chị nên liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử của mình để được hướng dẫn.

Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT

Trường hợp bên bán tự phát hiện ra sai sót và gửi thông báo

Theo khoản 1 điều 7 thông tư 78/2021/TT-BTC, thời hạn nộp thông báo 04/SS-HĐĐT là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế phát sinh hóa đơn điện tử có sai sót.

Ví dụ: Ngày 1/7, công ty X phát hành 1 hóa đơn và đã được cơ quan thuế cấp mã. Đến 10/08/2022, công ty X phát hiện hóa đơn có sai sót và lập hóa đơn điều chỉnh.

>> Doanh nghiệp A gửi thông báo 04/SS/HĐĐT đến cơ quan thuế muộn nhật là ngày 30/09 (nếu kê khai quý) hoặc ngày 31/08 (nếu kê khai tháng).

Trường hợp gửi thông báo theo yêu cầu của cơ quan thuế

Nếu doanh nghiệp nhận được thông báo rà soát hóa đơn Mẫu số 01/TB-RSĐT của cơ quan thuế, do cơ quan thuế phát hiện sai sót trên hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải kiểm tra lại và gửi thông báo sai sót hóa đơn điện tử 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế theo thời hạn nêu trong thông báo 01/TB-RSĐT.

Mong rằng bài viết này đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho anh chị kế toán. Chúc các kế toán luôn hoàn thành công việc thật tốt.