Inc là từ viết tắt thường được sử dụng trong tên của các doanh nghiệp để chỉ loại hình pháp lý của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ các khái niệm về Inc và phân biệt giữa Inc và Corp

1. Inc là gì?

“Inc” là viết tắt của từ “incorporated”, nghĩa là “được thành lập” hoặc “được hợp nhất”. Nó thường được sử dụng trong tên của các công ty để chỉ ra rằng công ty đó là một thực thể pháp lý độc lập và đã được đăng ký với chính phủ của một quốc gia cụ thể. 

Trong một số quốc gia, “Inc” là một phần của tên hợp pháp của công ty, như trong “Apple Inc” hoặc “Microsoft Corporation” ở Hoa Kỳ.

inc là gì

2. Corp là gì?

“Corp” là viết tắt của từ “corporation”, có nghĩa là “công ty” hoặc “tập đoàn”. Nó thường được sử dụng trong tên của các doanh nghiệp để chỉ ra rằng họ là một loại hình pháp lý cụ thể, thường là một “công ty cổ phần” hoặc “tổ chức”. 

“Corp” cũng thường được sử dụng trong ngôn ngữ kinh doanh để chỉ các công ty con, doanh nghiệp nhỏ sẽ cùng nhau xây dựng, đóng góp vốn (cổ phần) của mình để xây dựng lên một tập đoàn lớn mạnh

Ví dụ, “Sony Corp” là một tên thương hiệu nổi tiếng của một tập đoàn công nghệ Nhật Bản.

3. So sánh giữa Inc và Corp

Giống nhau:

“Inc” và “Corp” đều là các từ viết tắt thường được sử dụng trong tên của các doanh nghiệp để chỉ loại hình pháp lý của họ. Cả hai đều có sự tương đồng về cách thức hoạt động, vai trò và trách nhiệm pháp luật liên quan.

Cả hai đều chỉ ra rằng công ty là một thực thể pháp lý độc lập

Ngoài ra, khi mua cổ phiếu của công ty thuộc “Inc” và “Corp” thì giá trị tương đương với cổ phiếu của tập đoàn.

Khác nhau:

Thực tế, giữa Inc và Corp không có điểm khác biệt nhau ,nhưng có những sự khác biệt nhất định về ngữ cảnh sử dụng và sự phổ biến.

4. Những cách xây dựng Inc hiệu quả

4.1. Tiếp thị và xây dựng thương hiệu

Để xây dựng một công ty “Inc” thành công, việc tiếp thị và xây dựng thương hiệu là rất quan trọng. Đầu tiên, bạn cần nghiên cứu thị trường để hiểu rõ khách hàng mục tiêu và cạnh tranh. Tiếp theo, xác định mục tiêu tiếp thị và phát triển một thương hiệu mạnh mẽ bằng cách tạo ra một thông điệp thương hiệu độc đáo và nhận diện thương hiệu nhận biết được. 

Sử dụng một mix tiếp thị đa kênh để tiếp cận đa dạng khách hàng mục tiêu, và đánh giá hiệu suất tiếp thị để điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược theo thời gian. 

Điều này giúp tạo ra sự nhận thức về thương hiệu, tăng cơ hội mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh số bán hàng.

4.2. Xây dựng hệ thống hoạt động

Đầu tiên, cần thiết lập các quy trình và hệ thống hoạt động cần thiết để vận hành công ty một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc thiết lập quy trình sản xuất (nếu áp dụng), quy trình phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ, quy trình tiếp thị và bán hàng, và quy trình quản lý nhân sự. 

Đồng thời, cần phát triển các hệ thống ghi chú và theo dõi để đảm bảo rằng các quy trình này được thực hiện đúng cách và hiệu quả. Bằng cách xây dựng và duy trì các hệ thống hoạt động tốt, công ty “Inc” có thể tối ưu hóa sản xuất, tăng cường chất lượng sản phẩm và dịch vụ, và cải thiện hiệu suất tổ chức tổng thể.

4.3. Xác định rủi ro và đưa ra phương án dự phòng

Cần phân tích môi trường kinh doanh và xác định các rủi ro tiềm ẩn mà công ty có thể phải đối mặt, bao gồm rủi ro về thị trường, rủi ro về tài chính, rủi ro về pháp lý, và rủi ro về hoạt động. Tiếp theo, cần phát triển các kế hoạch và chiến lược để giảm thiểu hoặc quản lý các rủi ro này. 

Điều này có thể bao gồm việc đầu tư vào hệ thống bảo mật thông tin và kiểm soát nội bộ để ngăn chặn rủi ro về dữ liệu, mua bảo hiểm để bảo vệ công ty khỏi rủi ro tài chính và pháp lý, và phát triển kế hoạch dự phòng để đối phó với các rủi ro về sản xuất và cung ứng. 

Bằng cách xác định và quản lý các rủi ro một cách hiệu quả, công ty “Inc” có thể tăng cường sự ổn định và bền vững trong quá trình phát triển kinh doanh

4.4. Quản lý và phát triển

Quản lý và phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một công ty “Inc” thành công. Để quản lý hiệu quả, cần thiết lập cấu trúc tổ chức rõ ràng và thiết lập các quy trình hợp lý. 

Đồng thời, phát triển nhân sự là chìa khóa để tạo ra một môi trường làm việc tích cực và tăng cường hiệu suất. Bằng cách đầu tư vào đào tạo và phát triển cá nhân, công ty có thể đạt được sự thành công bền vững trong thời gian dài.