Mỗi quy trình trong doanh nghiệp của bạn, chúng tôi có một UBot

Trải nghiệm sản phẩm UBot đầu tiên: UBot Invoice – Phần mềm tự động xử lý hóa đơn, tiết kiệm chi phí, chính xác 100%

TÌM HIỂU VỀ UBOT INVOICE

UBot là gì?

UBot cung cấp giải pháp phần mềm Tự động hóa vận hành (RPA) trên nền tảng đám mây giúp doanh nghiệp tiết kiệm 40% chi phí vận hành và đảm bảo kinh doanh không gián đoạn. Các quy trình ứng dụng như: xử lý hóa đơn chứng từ, xử lý giao dịch thanh toán, tổ chức họp đại hội cổ đông trực tuyến.

  • Sản phẩm tự động xử lý hóa đơn UBot Invoice hiện có gần 200 khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam, đọc, xử lý trên 5,000 hóa đơn trực tuyến mỗi ngày. 
  • Sản phẩm tổ chức họp đại hội cổ đông trực tuyến UBot Meeting đang phục vụ gần 30% doanh nghiệp trong top VN30, giúp doanh nghiệp tự động gửi thông báo họp, định danh cổ đông tham dự, tổng hợp và gửi báo cáo thời gian thực, phục vụ gần 100,000 cổ đông tham gia trực tuyến.

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Mỗi quy trình trong doanh nghiệp của bạn, chúng tôi có một UBot.

Về akaBot

UBot là sản phẩm được phát triển bởi akaBot – FPT Software.

Năm 2018, akaBot bắt đầu tự động hóa 45 quy trình cho khách hàng đầu tiên. Đến nay, akaBot đã có hơn 180 khách hàng doanh nghiệp tại 13 quốc gia, nằm trong top 20 các nền tảng RPA nổi bật trên toàn cầu.

Mỗi quy trình của bạn,

Chúng tôi có một UBot