Ủy quyền quyết toán thuế TNCN là trường hợp người lao động ủy quyền cho công ty trả thu nhập thay mặt quyết toán thuế TNCN cho mình. Bài viết này UBot sẽ chia sẻ mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất.

giay-uy-quyen-quyet-toan-thu-tncn-1

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế 

Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN như sau:

Cụ thể, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập nếu thuộc các trường hợp sau:

1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

giấy ủy quyền quyết toán thuế tncn-3

2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

3) Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Xem thêm: Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN cập nhật – mới nhất

Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Người nộp thuế thuộc đối tượng ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023 thì làm Giấy ủy quyền theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

giấy ủy quyền quyết toán thuế tncn-2

Ghi chú: Trường hợp nhiều người lao động tại cùng tổ chức trả thu nhập có ủy quyền quyết toán cho tổ chức đó thì lập mẫu này kèm theo Danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN  bao gồm các thông tin : Họ và tên, Mã số thuế, trường hợp được ủy quyền (1) (2) (3) nêu trên, Ký tên .

Tải ngay: Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Mẫu danh sách ủy quyền cho nhiều người

Trường hợp tổ chức trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.

(Công văn 801/TCT- TNCN ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Tổng cục thuế)

giấy ủy quyền quyết toán thuế tncn-4

Tải ngay: Mẫu danh sách ủy quyền Quyết toán thuế TNCN cho nhiều người

Thủ tục thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2023

Để ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023, người nộp thuế thực hiện theo 02 bước sau:

– Bước 1: Chuẩn bị mẫu ủy quyền quyết toán thuế.

Để ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay thì người nộp thuế tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN (mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

– Bước 2: Gửi giấy ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Trong bài viết này, UBbot đã tổng hợp những kiến thức cơ bản về giấy ủy quyền quyết toán thuế tncn. Hy vọng bài biết hữu ích với bạn trong quá trình kê khai thuế TNCN của mình.