Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kế toán và quản lý chi phí của một doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa hai khái niệm này trong bài viết sau

Chi phí trực tiếp

  • Khái niệm:

Chi phí trực tiếp (Direct costs) là các khoản chi phí có thể được liên kết một cách rõ ràng và trực tiếp với sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động cụ thể của doanh nghiệp. 

  • Đặc điểm

Đây là những chi phí mà có thể được theo dõi và ghi nhận một cách chính xác và dễ dàng cho từng đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

  • Ví dụ về Chi phí trực tiếp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy móc và thiết bị trực tiếp

Chi phí gián tiếp

  • Khái niệm

Chi phí gián tiếp (Indirect costs) là các khoản chi phí không thể được trực tiếp liên kết với từng đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể của doanh nghiệp. Đây là những chi phí không dễ dàng phân chia và ghi nhận cho từng đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ một cách trực tiếp.

  • Đặc điểm

Các chi phí gián tiếp thường không thể được đo lường trực tiếp và có xu hướng phụ thuộc vào quyết định của doanh nghiệp trong việc phân bổ chi phí. Chúng thường bao gồm các hoạt động hỗ trợ và quản lý chung cho toàn bộ doanh nghiệp.

  • Ví dụ về chi phí gián tiếp: Chi phí quản lý, chi phí marketing, chi phí R&D, chi phí vận chuyển…

Phân biệt chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp

Dưới đây là bảng phân biệt chi tiết giữa chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp:

Tính chất Chi phí trực tiếp Chi phí gián tiếp
Định nghĩa Liên quan trực tiếp và rõ ràng đến sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Không thể trực tiếp liên kết với từng sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
Liên kết Dễ dàng ghi nhận và phân chia cho từng đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ. Không dễ dàng ghi nhận và phân chia cho từng đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ.
Đo lường Có thể đo lường trực tiếp và chính xác. Khó đo lường trực tiếp và thường phải phân bổ dựa trên phương pháp ước lượng.
Ví dụ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp. Chi phí quản lý, chi phí tiếp thị và quảng cáo, chi phí nghiên cứu và phát triển.
Quản lý và kiểm soát Dễ dàng quản lý và kiểm soát bởi doanh nghiệp. Thường khó kiểm soát và phụ thuộc vào quyết định của doanh nghiệp.
Ảnh hưởng lên sản phẩm Có ảnh hưởng trực tiếp và rõ ràng lên giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ. Có ảnh hưởng gián tiếp lên giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ.
Điều chỉnh sản lượng Thay đổi số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ thay đổi tổng chi phí trực tiếp tương ứng. Thay đổi số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ không thay đổi tổng chi phí gián tiếp một cách tỷ lệ thuận.

Chiến lược giảm chi phí gián tiếp

Giảm chi phí gián tiếp là một trong những cách quan trọng để cải thiện hiệu quả kinh doanh và tăng cường lợi nhuận của doanh nghiệp. Dưới đây là một số cách giảm chi phí gián tiếp:

– Đánh giá và tối ưu hóa quy trình kinh doanh

Kiểm tra và đánh giá các quy trình kinh doanh hiện tại để xác định những hoạt động không cần thiết hoặc không hiệu quả. Tối ưu hóa các quy trình để giảm bớt sự lãng phí và tăng cường hiệu suất.

– Sử dụng công nghệ thông minh

Áp dụng công nghệ và tự động hóa trong các hoạt động kinh doanh để tiết kiệm thời gian, giảm sự phụ thuộc vào lao động và tối ưu hóa hiệu quả làm việc.

– Quản lý đội ngũ nhân viên hiệu quả

Đảm bảo có đủ nhân viên cần thiết, không thiếu không thừa. Đào tạo và phát triển nhân viên để nâng cao năng lực làm việc và giảm thiểu sai sót.

– Tối ưu hóa chi phí tiếp thị và quảng cáo

Sử dụng các kênh tiếp thị và quảng cáo hiệu quả, chọn những phương tiện quảng cáo có chi phí hợp lý và hiệu quả cao.

– Nắm vững chi phí quản lý

Kiểm soát và giám sát chi phí quản lý chung như chi phí văn phòng, điện, nước, tiền thuê mặt bằng, v.v. Tìm cách tiết kiệm và tối ưu hóa các chi phí này.

UBot – Hệ sinh thái tự động hoá toàn diện cho doanh nghiệp cung cấp hơn 100+ robot ảo tự động hóa cho từng quy trình cụ thể của hơn 3000+ doanh nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực với chi phí hợp lý. Nổi bật nhất trên thị trường là các giải pháp:

  • UBot Invoice – Xử lý hoá đơn tự động hoá
  • UBot ePayment – Hỗ trợ tự động tạo và duyệt đề nghị thanh toán theo từng cấp và từng bộ phận.
  • UBot Matching – Giải pháp tự động đối chiếu chứng từ mua hàng
  • UBot Statement – Giải pháp đối chiếu sao kê ngân hàng và hạch toán công nợ

Quý doanh nghiệp quan tâm xin mời tham khảo và nhận tư vấn bộ giải pháp tự động hóa cho doanh nghiệp tại đây: https://ubot.vn