Các cá nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt động gắn với dịch vụ, hàng hóa tại lãnh thổ Việt Nam và có phát sinh thu nhập đều phải nộp thuế cho ngân sách nhà nước, cụ thể là thuế nhà thầu theo quy định của Pháp luật. Hiện tại, theo xu thế chung – xu thế chuyển đổi số, rất nhiều thủ tục hành chính đã có thể thực hiện trực tuyến trong đó có cả hoạt động kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Kê khai và nộp thuế nhà thầu qua mạng mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp nên nhiều đơn vị hiện nay hướng đến việc nộp thuế trực tuyến.

1. Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu qua mạng

Nhà thầu nước ngoài có thể lựa chọn một trong các cách thức kê khai thuế nhà thầu qua mạng: kê khai trực tuyến tại website “nhantokhai” hoặc lập tờ khai trên phần mềm HTKK. Mỗi cách thức kê khai khác nhau sẽ có quy trình thực hiện khác nhau bởi vậy người nộp thuế cần phải tìm hiểu và nắm chắc các bước thực hiện.

1.1. Kê khai trực tuyến tại website nhantokhai

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại trang nhantokhai.gdt.gov.vn, tài khoản đăng nhập bằng MST của doanh nghiệp 

Bước 2: Chọn kê khai trực tuyến và lựa chọn tờ khai “01/NTNN – tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài” để kê khai.

Chú ý: 

  • Chọn MST của nhà thầu khi điền chỉ tiêu [05] – MST bên Việt Nam khấu trừ và nộp thay
  • Mỗi hợp đồng kê 01 dòng trên tờ khai

Bước 3: Hoàn thiện kê khai, ký và nộp tờ khai. 

Chú ý: Khi ký điện tử, người nộp thuế lựa chọn ‘ký điện tử bằng chứng thư số của MST của doanh nghiệp”

1.2. Kê khai trực tuyến tại phần mềm HTKK

Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm HTKK 

Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm HTKK bằng MST của doanh nghiệp (đơn vị khai thay)

Bước 3: Chọn tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài – 01/NTNN ở mục Thuế nhà thầu và tiến hành kê khai

Chú ý: Nhập các thông tin vào tờ khai thuế như cách kê khai trực tuyến trên website (nêu trên)

Bước 4: Hoàn thiện kê khai, kết xuất file dưới dạng XML

Bước 5: Nộp tờ khai qua website:

Đăng nhập vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn bằng MST của doanh nghiệp và tiến hành nộp tờ khai như bình thường.

Chú ý: lựa chọn chứng thư số của doanh nghiệp chứ không phải đơn vị khai thay trong phần “ký điện tử”

2. Hướng dẫn nộp thuế nhà thầu qua mạng

Hoàn thiện việc kê khai thuế thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nộp thuế nhà thầu vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Nộp thuế nhà thầu qua mạng hay nộp thuế qua mạng nói chung thể hiện rất nhiều ưu thế, mang đến lợi ích cho cả người nộp thuế và cơ quan nhà nước. Quy trình nộp thuế qua mạng cũng không có nhiều phức tạp, doanh nghiệp có thể tham khảo hướng dẫn nộp thuế nhà thầu qua mạng trước khi thực hiện để đảm bảo tính chính xác. 

Bước 1: Đăng ký tài khoản nộp thuế. Trong quá trình đăng ký tài khoản nộp thuế, người đăng ký cần thực hiện liên kết với tài khoản ngân hàng để có thể dễ dàng nộp thuế nhà thầu.

Bước 2: Đăng nhập để tiến hành nộp thuế. Sử dụng thông tin đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống và bắt đầu thực hiện khai báo giấy nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài.

Bước 3: Hoàn thiện giấy nộp thuế nhà thầu. Người nộp thuế lựa chọn mục “Lấy giấy nộp tiền thay” và tên ngân hàng tương ứng sau khi chọn tab “Nộp thuế”. Sau đó, người nộp thuế bắt đầu kê khai thông tin nộp thuế, lựa chọn đồng tiền nộp thuế, tài khoản ngân hàng nộp thuế và điền MST, thông tin, địa chỉ của nhà thầu để hệ thống tự động nhận diện. Cuối cùng người nộp thuế click chọn “hoàn thành” để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 4: Nộp và ký giấy nộp tiền thuế nhà thầu. Thực hiện kiểm tra lại thông tin lần cuối trước khi ký vào giấy nộp tiền. Sau khi đã đảm bảo thông tin chính xác thì thực hiện ký và nộp giấy nộp tiền, trừ tiền ở ngân hàng và nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Bước 5: Tra cứu và cập nhật trạng thái nộp tiền thuế nhà thầu. Thực hiện điền thông tin và lựa chọn thông tin tại tab tra cứu để kiểm tra trạng thái nộp thuế đã thành công hay chưa. 

Theo quy định của Việt Nam các nhà thầu nước ngoài nếu có hoạt động gắn với hàng hóa tại lãnh thổ Việt Nam và có phát sinh thu nhập thì phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Như vậy, việc nộp thuế nhà thầu là rất cần thiết và quan trọng dù nộp thuế theo hình thức nào. Đối với các doanh nghiệp muốn nộp thuế nhà thầu mà đang ứng dụng chuyển đổi số, việc thực hiện các bước như theo hướng dẫn nộp thuế nhà thầu qua mạng trên đây tương đối đơn giản. 

Tuy nhiên, để đến được bước nộp thuế, doanh nghiệp cần đi qua rất nhiều bước, cụ thể là chuẩn bị hồ sơ kê khai thuế, kê khai thuế. Vì vậy, ngoài thông tin hướng dẫn nộp thuế nhà thầu qua mạng thì doanh nghiệp cũng cần tìm hiểu về kê khai thuế qua mạng và đặc biệt là chuẩn bị một bộ hồ sơ kê khai thuế chuẩn.