Trước đây, khi số loại hàng hóa, dịch vụ bán ra lớn, không thể trình bày trên 1 tờ hóa đơn giấy, doanh nghiệp sẽ lập bảng kê đi kèm. Tuy nhiên khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, quy định về bảng kê kèm theo hóa đơn có gì thay đổi không? Mời bạn cùng theo dõi qua bài viết này. 

 

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê không ?

Trước đây, theo quy định cũ tại thông tư số 39/2014/TT-BTC, bên bán được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

Tuy nhiên, khoản 6, điều 10 nghị định 123/2020/NĐ-CP – chính thức có hiệu lực từ 01/07/2022 quy định trên đã có sự thay đổi. Cụ thể, điều khoản này quy định:

“Đối với các dịch vụ xuất hóa đơn theo kỳ phát sinh được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán.”

Do đó, hiện nay chỉ có các dịch vụ xuất hóa đơn theo kỳ phát sinh mới được xuất hóa đơn kèm theo bảng kê.

Ngay cả các trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống cũng không được xuất hóa đơn kèm bảng kê.

> Xem thêm: Mẫu Bảng kê hóa đơn, chừng từ hàng hóa dịch vụ bán ra

Mẫu bảng kê xuất kèm hóa đơn mới nhất

 

Mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn

Mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày… tháng… năm”

Bảng kê được xuất kèm theo hóa đơn phải có đầy đủ các nội dung sau:

  • Tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán
  • Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số ngày… tháng… năm”
  • Tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra
  • Nếu người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”
  • Ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê

Tải ngay: Mẫu Bảng kê kèm hóa đơn điện tử file excel

Các quy định cần lưu ý

Khi lập bảng kê kèm theo hóa đơn, kế toán cần lưu ý các vấn đề sau:

  • Tổng cộng tiền thanh toán trên bảng kê phải bằng đúng với số tiền ghi trên hóa đơn GTGT. 
  • Hàng hóa, dịch vụ ghi trên Bảng kê phải tuân theo thứ tự được bán ra trong ngày.
  •  Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số ngày… tháng… năm”.
  • Bảng kê phải được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ đáp ứng công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước.
  • Nếu đã sử dụng bảng kê để liệt kê các hàng hóa, dịch vụ bán ra kèm theo hóa đơn thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn giá.

Lập Hóa đơn điện tử nhiều trang thay thế bảng kê có được không?

Theo quy định trước đây tại nghị định 119/2018/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp không thuộc đối tượng được lập bảng kê kèm theo hóa đơn mà số loại hàng hóa, dịch vụ bán ra quá lớn, doanh nghiệp có thể lập hóa đơn điện tử thành nhiều trang.

Tuy nhiên, nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/NĐ-CP đã không còn nhắc đến “hóa đơn điện tử nhiều trang”. Do đó, khi có nhiều hàng hóa, dịch vụ bán ra mà doanh nghiệp không thuộc đối tượng được lập bảng kê, doanh nghiệp phải trình bày trên 1 tờ hóa đơn điện tử duy nhất, số lượng dòng không giới hạn.

 

Tổng kết

Như vậy, theo quy định mới, từ ngày 01/07/2022, chỉ có các doanh nghiệp “cung cấp dịch vụ xuất hóa đơn theo kỳ phát sinh” mới được lập bảng kê kèm theo hóa đơn. Mẫu bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra kèm theo hóa đơn cũng đã có nhiều điểm mới về nội dung.

Kế toán hãy lưu ý các quy định này để áp dụng đúng cho doanh nghiệp nhé.