Bài viết cung cấp các kiến thức chi tiết về Chuẩn mức Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và các khác biệt so với chuẩn mực kế toán được áp dụng tại Việt Nam. Hiểu rõ những khác biệt này có thể giúp bạn tận dụng tối đa các tiêu chuẩn kế toán quốc tế và tối ưu hóa báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

IFRS là gì?

IFRS (International Financial Reporting Standards) là một tập hợp các tiêu chuẩn kế toán quốc tế được phát triển và công bố bởi Hiệp hội Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (IASB). IFRS được thiết kế để tạo ra một khuôn khổ kế toán hợp nhất, giúp các công ty trên toàn thế giới so sánh và hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của mình.

 

IFRS là gì

Mục tiêu của IFRS là cung cấp một khuôn khổ thông tin tài chính chính xác, minh bạch và nhất quán. Điều này giúp các nhà đầu tư, người mua và bán cổ phiếu, người cung cấp tín dụng và các bên liên quan khác có được cái nhìn rõ ràng và đáng tin cậy về tình hình tài chính của một công ty.

Tầm quan trọng của IFRS

IFRS chơi một vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự minh bạch và so sánh công bằng trong báo cáo tài chính quốc tế, bao gồm các khía cạnh sau:

 • Thống nhất: IFRS tạo ra một ngôn ngữ chung cho báo cáo tài chính. Điều này giúp các nhà đầu tư và các bên liên quan khác so sánh tình hình tài chính của các công ty ở các quốc gia khác nhau một cách dễ dàng hơn.
 • Minh bạch: IFRS yêu cầu các công ty cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch về tình hình tài chính của mình. Điều này giúp tăng sự tin tưởng của nhà đầu tư và cung cấp cho họ các thông tin cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư.
 • Tiết kiệm chi phí: Các công ty hoạt động trên nhiều quốc gia có thể tiết kiệm chi phí và thời gian bằng cách chỉ cần tuân theo một bộ tiêu chuẩn kế toán thay vì phải tuân theo nhiều quy định kế toán quốc gia khác nhau.
 • Tăng cơ hội đầu tư: Các công ty tuân theo IFRS có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn, bởi vì những người này thường tin tưởng hơn vào báo cáo tài chính tuân theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Quản trị tài chính tốt hơn: IFRS giúp các nhà quản lý tài chính có cái nhìn rõ hơn về tình hình kinh doanh, từ đó đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn.

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam

Theo Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam được Bộ Tài chính phê duyệt, hiện nay Việt Nam đang thực hiện giai đoạn 2 của đề án. Đây là giai đoạn áp dụng tự nguyện

 • Cụ thể, từ 2022 – 2025, Bộ Tài chính lựa chọn 1 số doanh nghiệp thuộc nhóm công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước, công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết – để yêu cầu lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS. Doanh nghiệp FDI được phép tự nguyện áp dụng IFRS cho báo cáo tài chính riêng nếu đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và giải trình rõ ràng, minh bạch với cơ quan thuế, cơ quan quản lý, giám sát về việc xác định nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
 • Dự kiến sau 2025, chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS) được xây dựng dựa trên IFRS sẽ được áp dụng bắt buộc cho tất cả các doanh nghiệp. 

Các điểm khác biệt tiêu biểu giữa IFRS và chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay

Dưới đây là một số điểm khác biệt chính giữa Tiêu chuẩn Kế toán Việt Nam (VAS) và Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS):

 • Phương pháp đánh giá: 

Trong VAS, các tài sản sẽ được đánh giá theo phương pháp giá gốc, còn IFRS cho phép ghi sổ tài sản theo giá trị hợp lý trên thị trường.

 • Thời gian trích khấu hao

Trong VAS, thời gian trích khấu hao tối đa cho tài sản cố định được quy định cụ thể. Trong khi đó, IFRS cho phép thời gian trích khấu hao dựa trên tuổi thọ hữu ích kinh tế của tài sản.

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

IFRS yêu cầu cung cấp báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong khi đó, VAS chỉ yêu cầu cung cấp báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.

 • Tài sản thuê tài chính

Trong IFRS, hầu hết các hợp đồng thuê đều được xem là thuê tài chính và được ghi nhận vào bảng cân đối kế toán. Trong khi đó, VAS áp dụng cách tiếp cận hai mô hình (thuê vận hành và thuê tài chính) tương tự như tiêu chuẩn IFRS cũ.

 • Báo cáo tài chính hợp nhất

Trong IFRS, báo cáo tài chính hợp nhất là một yêu cầu bắt buộc đối với các công ty có con. Trong khi đó, VAS không đặt yêu cầu tương tự, dẫn đến việc một số công ty chỉ cung cấp báo cáo tài chính riêng lẻ.

Mong rằng bài viết đã giúp bạn có thêm các thông tin cần thiết về chuẩn mực kế toán IFRS!