Hệ số thanh toán nhanh (Quick Ratio) có ý nghĩa quan trọng trong tài chính doanh nghiệp và tổ chức, vì nó giúp đánh giá khả năng thanh toán nhanh chóng và linh hoạt của doanh nghiệp trong việc giải quyết các nghĩa vụ ngắn hạn mà không phải sử dụng đến hàng tồn kho. Cùng tìm hiểu về hệ số này qua bài viết sau đây.

Hệ số thanh toán nhanh là gì?

Hệ số thanh toán nhanh, còn được gọi là chỉ số thanh toán nhanh (Quick Ratio), là một chỉ số tài chính dùng để đánh giá khả năng thanh toán lập tức của một doanh nghiệp với các nghĩa vụ nợ có thời hạn trong vòng 1 năm mà không cần phải sử dụng đến hàng tồn kho.

Công thức tính

Hệ số thanh toán nhanh được tính bằng cách chia tổng tài sản ngắn hạn (bao gồm các tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền mặt) trừ đi tồn kho, sau đó chia cho tổng nợ ngắn hạn. Công thức cụ thể như sau:

Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng Tồn kho) / Tổng nợ ngắn hạn

Trong công thức trên:

  • Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, và các tài sản khác có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.
  • Hàng tồn kho là giá trị của hàng tồn kho của doanh nghiệp.
  • Tổng nợ ngắn hạn là tổng số nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong vòng một năm tới.

Ý nghĩa của hệ số thanh toán nhanh

Ý nghĩa chính của hệ số thanh toán nhanh bao gồm:

1. Đo lường khả năng thanh toán ngay lập tức

Hệ số thanh toán nhanh cho thấy mức độ có thể thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn của doanh nghiệp chỉ bằng cách sử dụng các tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền mặt. Nó không dựa vào việc bán hàng tồn kho, vì trong nhiều trường hợp việc bán hàng tồn kho mất thời gian và không thể thực hiện ngay lập tức.

2. Phản ánh khả năng quản lý rủi ro tài chính

Hệ số thanh toán nhanh cho thấy mức độ tự tin của doanh nghiệp trong việc quản lý tài chính. Một hệ số thanh toán nhanh cao hơn cho thấy doanh nghiệp có khả năng quản lý tốt tài chính, giữ vững tính thanh khoản và giảm thiểu rủi ro tài chính.

3. Chỉ số quan trọng cho nhà đầu tư và người vay vốn

Hệ số thanh toán nhanh là một trong những chỉ số tài chính quan trọng được nhà đầu tư và người vay vốn quan tâm, vì nó cho thấy khả năng thanh toán ngay lập tức của doanh nghiệp mà không cần dựa vào việc bán hàng tồn kho.

Hệ số thanh toán nhanh bao nhiêu là tốt

Hệ số thanh toán nhanh (Quick Ratio) được xem là tốt khi nó có giá trị cao hơn 1.0. Một hệ số thanh toán nhanh lớn hơn 1.0 cho thấy doanh nghiệp có khả năng thanh toán nhanh chóng các nghĩa vụ ngắn hạn mà không phải sử dụng đến hàng tồn kho.

Điều này cho thấy doanh nghiệp có sự linh hoạt và ổn định trong việc giải quyết các khoản nợ ngắn hạn, và có khả năng đáp ứng các yêu cầu tài chính khẩn cấp một cách hiệu quả.

Nếu hệ số thanh toán nhanh dưới 1.0, điều này có nghĩa là tài sản ngắn hạn không đủ để thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn và có thể phải bán hàng tồn kho sớm để đảm bảo nghĩa vụ  trả nợ, đặt doanh nghiệp vào tình trạng rủi ro tài chính.

Tuy nhiên, một hệ số thanh toán nhanh quá cao cũng có thể không phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nếu hệ số này quá cao, có thể cho thấy doanh nghiệp đang giữ quá nhiều tiền mặt hoặc tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền mặt, trong khi không đầu tư vào các hoạt động kinh doanh hay tăng trưởng.

Các loại hệ số thanh toán khác

Mặc dù hệ số thanh toán nhanh cung cấp thông tin quan trọng về tính thanh khoản và khả năng thanh toán nhanh chóng, nhưng nó cần được cân nhắc cùng với các chỉ số tài chính khác và bối cảnh kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp để có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính. 

Việc kết hợp hệ số thanh toán nhanh với chỉ số thanh toán hiện hành (Current Ratio) và hệ số thanh toán tức thì (Cash Ratio) sẽ giúp cung cấp thông tin tài chính chính xác hơn về khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

UBot – Hệ sinh thái tự động hoá toàn diện cho doanh nghiệp – cung cấp hơn 100+ robot ảo tự động hóa cho từng quy trình cụ thể của hơn 3000+ doanh nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực với chi phí hợp lý. Nổi bật nhất trên thị trường là các giải pháp:

  • UBot Invoice – Xử lý hoá đơn tự động hoá
  • UBot ePayment – Hỗ trợ tự động tạo và duyệt đề nghị thanh toán theo từng cấp và từng bộ phận.
  • UBot Matching – Giải pháp tự động đối chiếu chứng từ mua hàng
  • UBot Statement – Giải pháp đối chiếu sao kê ngân hàng và hạch toán công nợ

Quý doanh nghiệp quan tâm xin mời tham khảo và nhận tư vấn bộ giải pháp tự động hóa cho doanh nghiệp tại đây: https://ubot.vn