Chỉ số Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao tài sản – EBITDA được sử dụng rộng rãi để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của một công ty

EBITDA là gì?

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) là chỉ số có Lợi nhuận không tính đến lãi vay, thuế, khấu hao tài sản. Đây là một chỉ số tài chính được sử dụng rộng rãi để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của một công ty, đặc biệt là trong so sánh các công ty có cấu trúc tài chính và thuế khác nhau.

EBITDA loại bỏ các yếu tố như lãi vay, thuế, khấu hao để cung cấp một cái nhìn đúng đắn hơn về khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh chính của công ty, không bị ảnh hưởng bởi các quyết định đầu tư, tài chính và thuế. 

EBITDA là gì

Cách tính EBITDA

Để tính EBITDA dựa trên báo cáo tài chính, bạn có thể sử dụng một trong các công thức sau:

EBITDA = Lợi nhuận sau thuế + Thuế TNDN + Lãi vay + Khấu hao

EBITDA = Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay + Khấu hao

EBIT = EBITDA + Khấu hao

Trong đó:

– Chỉ tiêu lợi nhuận trước/sau thuế, thuế TNDN, lãi vay được lấy trong báo cáo kết quả kinh doanh (income statement).

– Các khoản khấu hao thường được ghi trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (cash flow statement) hoặc thuyết minh báo cáo tài chính.

Ứng dụng của EBITDA

EBITDA là một chỉ số tài chính phổ biến được sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh doanh và giá trị của một công ty:

So sánh hiệu quả kinh doanh

EBITDA giúp so sánh hiệu quả kinh doanh giữa các công ty trong cùng ngành hoặc có cấu trúc tài chính khác nhau. Bằng cách loại bỏ các yếu tố như lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần, EBITDA cung cấp một cái nhìn sáng suốt hơn về khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh chính của công ty.

Đánh giá khả năng trả nợ 

EBITDA được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ của một công ty bằng cách so sánh với tổng nợ. Chỉ số này thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư, ngân hàng và các tổ chức tài chính để đánh giá rủi ro tín dụng của công ty.

Xác định giá trị công ty

EBITDA được sử dụng trong các phương pháp định giá công ty dựa trên đa số, chẳng hạn như tỷ lệ EV/EBITDA.

Đây là một chỉ số định giá phổ biến được sử dụng trong phân tích định giá doanh nghiệp và đánh giá tiềm năng đầu tư.

Giá trị Doanh nghiệp (EV) là tổng giá trị của toàn bộ doanh nghiệp, bao gồm cổ phần, nợ và tiền mặt của công ty. Công thức tính EV như sau:

EV = Giá trị thị trường cổ phần (Market Capitalization) + Giá trị nợ tổng cộng – Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tỷ lệ EV/EBITDA được sử dụng để so sánh giá trị của các công ty trong cùng ngành hoặc có cấu trúc tài chính khác nhau. Một tỷ lệ EV/EBITDA thấp cho thấy công ty có thể đang được định giá thấp so với tiềm năng thực của nó, trong khi một tỷ lệ cao có thể cho thấy công ty đang được định giá quá cao.

Phân tích hiệu suất của công ty

EBITDA giúp quản lý và các nhà đầu tư theo dõi hiệu suất kinh doanh của công ty trong thời gian và xác định liệu các chiến lược kinh doanh có mang lại kết quả tích cực hay không.

So sánh EBIT và EBITDA

  • EBIT là Earning Before Interest and Tax tức là lợi nhuận trước lãi vay và thuế. EBITDA là Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization tức chỉ số lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao.
  • EBIT là thước đo lợi nhuận doanh nghiệp, EBITDA là thước đo về hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp

Một số lưu ý khi sử dụng EBITDA

EBITDA không phải là một chỉ số hoàn hảo và có nhược điểm của riêng nó. Do đó, nó nên được sử dụng kết hợp với các chỉ số tài chính khác để có cái nhìn toàn diện hơn.

Theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hạn mức chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Trong trường hợp có giao dịch liên kết, chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế không được vượt quá 30% EBITDA*

———–

UBot – Hệ sinh thái tự động hoá toàn diện cho doanh nghiệp cung cấp hơn 100+ robot ảo tự động hóa cho từng quy trình cụ thể của hơn 3000+ doanh nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực với chi phí hợp lý. Nổi bật nhất trên thị trường là các giải pháp:

  • UBot Invoice – Xử lý hoá đơn tự động hoá
  • UBot ePayment – Hỗ trợ tự động tạo và duyệt đề nghị thanh toán theo từng cấp và từng bộ phận.
  • UBot Matching – Giải pháp tự động đối chiếu chứng từ mua hàng
  • UBot Statement – Giải pháp đối chiếu sao kê ngân hàng và hạch toán công nợ

Quý doanh nghiệp quan tâm xin mời tham khảo và nhận tư vấn bộ giải pháp tự động hóa cho doanh nghiệp tại đây: https://ubot.vn