Đòn bẩy kinh doanh là các phương pháp giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt về lợi nhuận. Vậy có những loại đòn bẩy kinh doanh nào và ưu, nhược điểm ra sao, cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Đòn bẩy kinh doanh là gì

Đòn bẩy kinh doanh (business leverage) là một khái niệm kinh tế và tài chính dùng để miêu tả việc sử dụng các nguồn tài nguyên và vốn vay để tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh và sinh lời.

Đòn bẩy kinh doanh bao gồm:

  • Đòn bẩy tài chính
  • Đòn bẩy hoạt động
  • Đòn bẩy tổng hợp

Mức độ đòn bẩy kinh doanh

Đòn bẩy tài chính

1. Khái niệm

Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage) là một khái niệm trong tài chính doanh nghiệp, liên quan đến việc sử dụng tiền vay để tăng cường hoạt động kinh doanh và tạo ra lợi nhuận. 

2. Công thức

Đòn bẩy tài chính được tính bằng cách chia tổng tài sản của doanh nghiệp cho vốn chủ sở hữu (cổ phiếu và cổ tức không ưu đãi). Công thức như sau:

Đòn bẩy tài chính = Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu

Đòn bẩy tài chính = Tổng số tiền vay / Tổng số vốn chủ sở hữu

Trong đó:

  • Tổng số tiền vay: Tổng số tiền mà doanh nghiệp đã vay từ các nguồn bên ngoài như ngân hàng, các nhà đầu tư, trái phiếu hoặc nợ khác.
  • Tổng số vốn chủ sở hữu: Tổng số tiền mà doanh nghiệp đã đầu tư từ nguồn vốn của chủ sở hữu, bao gồm cả vốn điều lệ và lợi nhuận tích luỹ.

Đòn bẩy tài chính

Ví dụ:

Giả sử một doanh nghiệp có tổng số tiền vay là 50.000 đơn vị tiền tệ và tổng số vốn chủ sở hữu là 100.000 đơn vị tiền tệ, thì đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp sẽ được tính như sau:

Đòn bẩy tài chính = 50.000 / 100.000 = 0.5

3. Ý nghĩa

Ý nghĩa của đòn bẩy tài chính là khả năng sử dụng vốn vay hoặc tài sản của một tổ chức hoặc cá nhân để tăng cường sức mạnh tài chính và tăng lợi nhuận. Đòn bẩy tài chính có thể được áp dụng trong nhiều tình huống khác nhau và mang lại các lợi ích sau:

– Tăng cường khả năng đầu tư và mở rộng: Đòn bẩy tài chính cho phép doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể đầu tư vào các dự án mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị, tăng sản lượng hoặc mở rộng thị trường mà không cần dùng đến toàn bộ vốn tự có. Điều này giúp tận dụng tối đa nguồn lực và cơ hội phát triển.

– Tăng lợi nhuận và sinh lời: Nếu đầu tư thông minh và kinh doanh hiệu quả, đòn bẩy tài chính có thể tạo ra lợi nhuận lớn hơn so với việc sử dụng toàn bộ vốn tự có. Nhờ vào vốn vay, doanh nghiệp có thể tăng doanh số bán hàng, cải thiện năng suất, giảm chi phí hoặc mở rộng thị trường, dẫn đến lợi nhuận tăng cao hơn.

– Tận dụng cơ hội đầu tư lớn: Một số cơ hội đầu tư có tiềm năng sinh lời cao nhưng đòi hỏi số vốn lớn. Nếu không sử dụng đòn bẩy tài chính, doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể bỏ lỡ cơ hội đầu tư hấp dẫn này. Tuy nhiên, với vốn vay, họ có thể tham gia vào những dự án lớn và tiềm năng sinh lời cao hơn.

– Tối ưu hóa cấu trúc vốn: Sử dụng đòn bẩy tài chính có thể giúp cân nhắc lại cấu trúc vốn của tổ chức hoặc cá nhân. Khi có thể vay được vốn với lãi suất thấp hơn tỷ lệ lợi nhuận dự kiến, việc tăng cường vốn vay có thể hợp lý và giúp tối ưu hóa chi phí vốn.

4. Rủi ro

Việc sử dụng đòn bẩy tài chính cũng đi kèm với rủi ro, đặc biệt khi không thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả và không thể trả nợ vốn vay. Vì vậy, việc quản lý rủi ro và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng đòn bẩy tài chính là rất quan trọng để đảm bảo sự bền vững và thành công trong hoạt động kinh doanh.

Đòn bẩy hoạt động

1. Khái niệm

Đòn bẩy hoạt động (Operating Leverage) là một khái niệm tài chính kinh doanh dùng để mô tả mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp vào chi phí cố định trong cơ cấu chi phí sản xuất hoặc hoạt động. Nó liên quan đến mối quan hệ giữa tỷ lệ chi phí cố định và chi phí biến đổi trong doanh thu hoặc lợi nhuận.

2. Công thức tính DOL – Mức độ tác động của đòn bẩy hoạt động

DOL = (Thay đổi Lợi nhuận hoạt động) / (Thay đổi Doanh thu)

Công thức tính Degree of Operating Leverage (DOL) dựa trên biến đổi của lợi nhuận hoạt động (Operating Income) khi có sự thay đổi trong doanh thu. DOL biểu thị mức độ biến đổi lợi nhuận hoạt động so với sự biến đổi tương ứng trong doanh thu.

Mức độ tác động của đòn bẩy hoạt động cho chúng ta biết lợi nhuận trước lãi vay và thuế thay đổi bao nhiêu % khi sản lượng hoặc doanh thu tiêu thụ thay đổi 1%.

Công thức tính DOL

3. Ý nghĩa

Doanh nghiệp có hoạt động đòn bẩy cao khi tỷ lệ chi phí cố định trong tổng chi phí của họ là lớn, và các chi phí biến đổi chiếm một phần nhỏ trong tổng chi phí. Trong trường hợp này, khi doanh thu tăng lên, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng nhanh hơn do chi phí cố định không thay đổi. Tuy nhiên, khi doanh thu giảm đi, lợi nhuận cũng sẽ giảm mạnh hơn do chi phí cố định vẫn không thay đổi.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp có hoạt động đòn bẩy thấp, tỷ lệ chi phí cố định trong tổng chi phí sẽ ít hơn, và các chi phí biến đổi chiếm một tỷ lệ cao hơn trong tổng chi phí. Trong trường hợp này, biến động lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ ít nhạy cảm hơn với thay đổi doanh thu.

ý nghĩa

Hiểu rõ về operating leverage có thể giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý để tối đa hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro tốt hơn trong môi trường kinh doanh biến đổi.

UBot – Hệ sinh thái tự động hoá toàn diện cho doanh nghiệp cung cấp hơn 100+ robot ảo tự động hóa cho từng quy trình cụ thể của hơn 3000+ doanh nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực với chi phí hợp lý. Nổi bật nhất trên thị trường là các giải pháp:

  • UBot Invoice – Xử lý hoá đơn tự động hoá
  • UBot ePayment – Hỗ trợ tự động tạo và duyệt đề nghị thanh toán theo từng cấp và từng bộ phận.
  • UBot Matching – Giải pháp tự động đối chiếu chứng từ mua hàng
  • UBot Statement – Giải pháp đối chiếu sao kê ngân hàng và hạch toán công nợ

Quý doanh nghiệp quan tâm xin mời tham khảo và nhận tư vấn bộ giải pháp tự động hóa cho doanh nghiệp tại đây: https://ubot.vn