UBot Meeting
Giải pháp tổ chức Đại hội Cổ đông trực tuyến

Tổ chức hội thảo, biểu quyết trực tuyến mọi lúc mọi nơi

Được 30% doanh nghiệp VN30 tin dùng

Dịch vụ cung cấp bởi

Nhu cầu của doanh nghiệp

Hiệu quả của Giải pháp

Giải pháp UBot Meeting

Giải pháp Đại hội cổ đông trực tuyến hàng đầu Việt Nam

Nâng cao hiệu quả, tối ưu chi phí, kiểm soát thuận tiện

UBot Meeting
Sẵn sàng tổ chức mọi sự kiện của doanh nghiệp

Khám phá ngay

Quy trình xử lý dữ liệu

Đồng hành cùng
200+ doanh nghiệp &
100.000+ cổ đông

Gói dịch vụ

AGM Pro

Dưới 1.000 cổ đông

Từ 1.000 đến 5.000 cổ đông

Từ 5.000 đến 10.000 cổ đông

 • • Tư vấn miễn phí
 • • Gói truyền thông doanh nghiệp đa kênh, đa dịch vụ, đa nền tảng
 • • Tổ chức chuyên nghiệp
 • • Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại

AGM Plus

Từ 10.000 đến 20.000 cố đông

Từ 20.000 đến 50.000 cố đông

 • • Tư vấn miễn phí
 • • Gói truyền thông doanh nghiệp đa kênh, đa dịch vụ, đa nền tảng
 • • Tổ chức chuyên nghiệp
 • • Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại

AGM Enterprise

Từ 50.000 cố đông trở lên

 • • Tư vấn miễn phí
 • • Gói truyền thông doanh nghiệp đa kênh, đa dịch vụ, đa nền tảng
 • • Tổ chức chuyên nghiệp
 • • Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại

NHẬN TƯ VẤN

Dịch vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông Trực Tuyến

  *Dành cho khách hàng được giới thiệu từ bạn bè hoặc chương trình đối tác