Ubot Meeting

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO VIỆC TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN, BIỂU QUYẾT ONLINE

HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

GIÚP DOANH NGHIỆP

  • Tiết kiệm chi phí
  • An toàn
  • Minh bạch
Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Những khó khăn
mà doanh nghiệp đang gặp phải

Dãn cách xã hội do Covid-19

Theo quy định, Công Ty cổ phần phải tổ chức họp ĐHCĐ đúng luật thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Nhưng ảnh hưởng từ dịch bệnh khiến rất nhiều doanh nghiệp lớn phải lựa chọn phương án lùi ĐHCĐ gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của doanh nghiệp

Tốn kém về chi phí

Tổ chức ĐHCĐ gây tốn kém chi phí rất nhiều: chi phí văn phòng, chi phí đi lại và chỗ ăn ở cho cổ đông tham dự…. Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức ĐHCĐ không thành công và phải tổ chức lần nữa vào một thời điểm khác.

Sự công bằng và minh bạch

Nhiều cổ đông lượng cổ phiếu ít nên ngại đi hoặc không tham dự được cũng làm giảm sự công bằng và ảnh hưởng tới quyền lợi cổ đông. Nhiều cuộc họp ĐHCĐ đã phải hủy do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự. Quá trình kiểm phiếu thủ công cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra nhiều sai sót.

Giải pháp của Ubot

Giải pháp nhanh chóng

Giải pháp nhanh chóng

HIỆU QUẢ ĐEM LẠI

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Tiết kiệm 70% chi phí tổ chức

Thời gian tổ chức: 5 – 7 ngày

Tổ chức linh hoạt

Cổ đông tham dự từ bất kỳ đâu

Kiểm soát thuận tiện

Kiểm soát số lượng cổ đông tham

dự và đặt câu hỏi thuận tiện

Kiểm phiếu nhanh chóng

Cổ đông tham dự từ bất kỳ đâu

Và kiểm phiếu ngay lập tức

QUY TRÌNH TỔ CHỨC

KHÁCH HÀNG NỔI BẬT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN FPT

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ