CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi, Công ty TNHH Phần Mềm FPT, bao gồm các ngôi xưng (“FSOFT”, “chúng tôi”, “chúng ta”, “của chúng tôi”), vô cùng quan tâm đến vấn đề riêng tư, bảo mật và an toàn trực tuyến, tất cả đều đóng vai trò đáng kể trong nhiệm vụ của chúng tôi: bảo vệ khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“bạn” và “của bạn”) khỏi rủi ro từ trộm cắp, phá hoại và truy cập trái phép dữ liệu và hoạt động trực tuyến.

Chính Sách Quyền Riêng Tư này (“Chính sách”) được soạn thảo để cung cấp thông tin cho khách hàng về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn qua website (“Site” của chúng tôi), sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng web/ mobile của chúng tôi (tóm gọn lại, là “Các dịch vụ”) hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi và cam kết của chúng ta để sử dụng các thông tin cá nhân chúng tôi thu được một cách thận trọng.

XIN HÃY ĐỌC CẨN THẬN CHÍNH SÁCH NÀY. BẰNG CÁCH KÍCH HOẠT, CHẤP NHẬN, TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY NHỮNG WEBSITE LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN BỞI FSOFT, BẠN XÁC NHẬN ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN SẼ KHÔNG DÙNG DỊCH VỤ NÀY. Bất cứ tranh chấp quyền riêng tư đều nằm trong Chính sách này, bất cứ việc sử dụng (bao gồm bất cứ giới hạn áp dụng lên những thiệt hại và tranh chấp) và bất cứ Thỏa Thuận Giấy Phép Người Dùng Cuối áp dụng được.

Bạn đồng ý rằng chúng ta sẽ điều chỉnh Chính Sách này theo thời gian. Chúng tôi sẽ đăng bản Chính Sách được sửa đổi bất cứ lúc nào tại website của FSOFT và/hoặc thông báo bạn qua email, sản phẩm hoặc chúng tôi sẽ thông báo với bạn về sự thay đổi bằng các cách khác được cho phép bởi pháp luật. Việc bạn kiểm tra lại và đảm bảo bạn đã xem phiên bản mới nhất của Chính Sách là vô cùng quan trọng.

 •         LOẠI HÌNH THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP LÀ GÌ?
 •         PHƯƠNG THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN LÀ GÌ?
 •         NHỮNG NGƯỜI CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN LÀ AI?
 •         LÀM SAO ĐỂ CHÚNG TÔI BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN?
 •         CHÚNG TÔI ĐƯỢC GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN BAO LÂU SAU KHI THU THẬP?
 •         RIÊNG TƯ TRẺ EM
 •         LIÊN KẾT VỚI NHỮNG WEBSITE KHÁC
 •         LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

LOẠI HÌNH THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP LÀ GÌ?

Về cơ bản, chúng tôi thu thập các loại dữ liệu sau:

 • [Thống kê toàn bộ các loại hình thông tin mà bạn thu thập (Ví dụ: tên, địa chỉ email, số điện thoại, mô tả cá nhân, lịch sử hoạt động và yêu cầu…]

Một số thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, một số được chúng tôi thu thập tự động thông qua Dịch vụ của chúng tôi, và một số thì được thu thập qua các bên thứ 3. Trong Chính Sách này, dữ liệu cá nhân là cá dữ liệu có thể được sử dụng, riêng biệt hoặc kết hợp với những dữ liệu khác, để nhận diện bạn là một cá nhân.

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp. Ví dụ, chúng tôi thu thập thông tin khi bạn tiến hành mua sản phẩm hay dịch vụ, tạo tài khoản, điền thông tin, tham gia một cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại, yêu cầu dịch vụ khách hàng, hoặc liên lạc với chúng tôi.

Chúng tôi tự động thu thập thông tin về bạn tương tác với các dịch vụ cũng như các thiết bị mà dịch vụ cần cài đặt. Trong một số trường hợp, chúng tôi tự động thu thập thông tin từ các thiết bị kết nối cùng network với thiết bị mà Dịch vụ cần tải về.

Thông tin chúng tôi thu thập được từ bên thứ 3. Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn thông qua các nguồn khác và kết hợp lại với các thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp. Ví dụ: chuyển giao được cập nhật hoặc thông tin thanh toán được sử dụng để xác nhận ghi chép, tín dụng hoặc thông tin xác nhận mà chúng tôi dùng để giúp tránh các lỗi nhận diện…

[Thông Tin Địa Chỉ. Các Dịch Vụ Chắc Chắn có thể yêu cầu sự cho phép xác nhận vị trí của bạn. Nơi mà bạn tiến hành cho phép, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về vị trí của bạn bằng GPS, mạng không dây, hoặc công nghệ bluetooth. Bạn có thể kiểm soát truy cập các thông tin vị trí chính xác thông qua thiết bị điện thoại. Chúng tôi cũng sẽ xem địa chỉ IP của bạn để tính toán vị trí chung của bạn.]

PHƯƠNG THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN LÀ GÌ?

FSOFT sử dụng dữ liệu thu thập được để cung cấp bạn những trải nghiệm sâu sắc và cũng để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi, bao gồm phân tích hiệu suất của chúng tôi, hoàn thành nghĩa vụ pháp lý, phát triển năng lực làm việc và làm nghiên cứu.

Tóm lại, chúng tôi sử dụng dữ liệu để:

Bảo Vệ Bạn. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn để giúp ngăn chặn các mối nguy hiểm và bảo vệ bạn, thiết bị của bạn và thông tin của bạn tốt hơn. Ví dụ, FSOFT có thể sử dụng thông tin để:

 • [Liệt kê các phương pháp mà bạn có thể sử dụng để bảo vệ người dùng bằng các tổ hợp (Ví dụ: cô lập và nhận ra mối nguy, virus, spam, tấn công; tiến hành nghiên cứu, thích nghi với sản phẩm và dịch vụ để phản ứng với những mối họa mới…]

Vận Hành Doanh Nghiệp Của Chúng Tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin thu thập được cho mục đích kinh doanh khác, bao gồm:

 • Xác nhận danh tính của bạn và tránh lỗi dữ liệu sinh học;
 • Phân tích hành vi của bạn để đo đạc, tùy chỉnh và cải thiện website và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc cung cấp cho bạn những trải nghiệm sâu sắc; phát triển sản phẩm và dịch vụ mới hoặc thêm những tính năng mới hoặc điều chỉnh dựa trên trải nghiệm sản phẩm của bạn;
 • Quảng cáo sản phẩm và dịch vụ McAfee mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ hấp dẫn bạn;
 • Thiết lập và quản lý tài khoản và giấy phép, bao gồm thu thập và xử lý thanh toán, hoàn thành giao dịch;
 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng, sửa chữa vấn đề, quản lý đăng ký và phản hồi các yêu cầu, câu hỏi, và bình luận;
 • Giao tiếp và quản lý tham gia, các sự kiện đặc biệt, chương trình, surveys, cuộc thi, rút thăm, và các đề nghị hoặc giảm giá;
 • Tạo ra thị trường, nghiên cứu khách hàng và phân tích xu hướng;
 • Cho phép đăng bài trên các bài blog, forum và các kênh truyền thông đại chúng khác của chúng tôi;
 • Thực hiện kế toán, kiểm toán, hối phiếu, đối chiếu và thu thập;
 • Ngăn chặn, phát hiện, điều tra và phản ứng với các hành vi bị cấm, khoản nợ và tội phạm tiềm năng hoặc đã xảy ra; và
 • Tuân theo quyền hợp pháp, yêu cầu, hợp đồng và chính sách.

Quảng Cáo Bên Thứ 3. Chúng tôi làm việc cùng với các công ty quảng cáo bên thứ 3 để chuyển quảng cáo tới bạn khi bạn đang ở trên website của chúng tôi hoặc sử dụng một số dịch vụ. Các nhà quảng cáo bên thứ 3 này sẽ thu thập dữ liệu tương tác của bạn bằng website hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc của một số khác để đo đạc tính hiệu quả các quảng cáo của họ và cá nhân hóa các nội dung quảng cáo.

[Nếu bạn đã đồng ý cho phép dịch vụ của chúng tôi truy cập vị trí của bạn, các đối tác quảng cáo điện thoại của chúng tôi sẽ sử dụng vị trí của bạn để tập trung quảng cáo phù hợp cho bạn. Bạn có thể sử dụng cài đặt vị trí trên thiết bị của bạn để thu hồi quyền truy cập vị trí của bạn.]

Sử Dụng Khác. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích hợp pháp, như marketing trực tiếp, nghiên cứu cá nhân hoặc thị trường, bảo vệ tránh gian lận hoặc bất cứ mục đích nào khác sẽ được cung cấp cho bạn khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc khi bạn đồng ý.

NHỮNG NGƯỜI CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN LÀ AI?

Bên Thứ 3. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với sự đồng ý của bạn hoặc trong trường hợp cần thiết phải hoàn thành bất cứ giao dịch hoặc cung cấp bất cứ sản phẩm bạn đã yêu cầu hoặc cấp quyền. Ví dụ, chúng tôi chia sẻ nội dung với bên thứ 3 khi bạn yêu cầu. Ví dụ, khi bạn cung cấp dữ liệu thanh toán giao dịch, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu thanh toán cho các ngân hàng và các tổ chức khác mà phải tiến hành giao dịch hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính khác, và còn cho việc tránh gian lận và rủi ro tín dụng.

Affiliates hoặc Vendor. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân trong FSOFT-các công ty con và đối tác được kiểm soát. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các vendor hoặc nhân viên làm việc phục vụ cho mục đích được mô tả trong chính sách này. Trong trường hợp này, những công ty này phải giữ kín dữ liệu riêng tư và yêu cầu bảo mật và không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân họ nhận được từ chúng ta bằng bất cứ lý do nào. Chúng tôi cũng sẽ để ra dữ liệu cá nhân như một phần của giao dịch tập đoàn như sáp nhập hoặc giá bán tài sản.

Cơ Quan Chính Phủ. Cuối cùng, chúng tôi sẽ lưu giữ, truy cập, chuyển, khai báo và bảo lưu dữ liệu cá nhân, bao gồm nội dung của bạn, khi chúng tôi có niềm tin rằng làm như vậy để có thể làm được những việc dưới đây:

 •         Tuân theo luật được áp dụng hoặc phản hồi các quy trình hợp pháp, bao gồm việc thi hành pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác.
 •         Bảo vệ quyền và tài sản của FSOFT, nếu chúng tôi nhận được thông tin cho rằng ai đó đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi để ăn cắp tài sản trí tuệ hoặc tài sản hữu hình của FSOFT, trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ không giảm sát nội dung cá nhân của khách hàng một mình, mà sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật.

LÀM SAO ĐỂ CHÚNG TÔI BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN?

Chúng tôi sử dụng bảo mật quản lý, tổ chức, kỹ thuật and hữu hình để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu được và xử lý. Hệ thống bảo mật của chúng tôi được thiết kế để duy trì các cấp độ bảo mật, chính xác và phù hợp.

Website này sử dụng mã hóa SSL hoặc TLS cho mục đích bảo mật và để bảo vệ việc truyền phát thông tin bảo mật, như những câu hỏi bạn gửi. Bạn có thể nhận ra một kết nối mã hóa trên thanh địa chỉ trình duyệt khi nó chuyển từ “http://” sang “https://” và xuất hiện icon khóa trên trình duyệt của bạn. Nếu SSL hay TLS được kích hoạt, lượng dữ liệu bạn chuyển cho chúng tôi không thể đọc được bởi các bên thứ 3.

Tính bảo mật của dữ liệu bạn rất quan trọng với chúng tôi, nhưng nhớ rằng không có bất cứ phương thức chuyển đổi nào trên Internet, hay bất cứ lưu trữ điện tử nào an toàn 100% cả. Mặc dù chúng tôi cố gắng để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể hoàn toàn đảm bảo với bạn rằng sẽ an toàn tuyệt đối.

CHÚNG TÔI ĐƯỢC GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN BAO LÂU SAU KHI THU THẬP?

FSOFT sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn ở mức thời gian cần thiết tối thiểu được nhắc đến trong chính sách này, đặt là (i) trong thời gian bạn còn đăng ký hoặc là người dùng sản phẩm hoặc (ii) trong thời gian dữ liệu cá nhân của bạn cần thiết trong việc kết nối với mục đích pháp luật được ghi trên chính sách này, trong trường hợp chúng ta có nền tảng hợp pháp hoặc (iii) trong thời gian quan trọng cho mục đích kinh doanh liên quản đến việc cung cấp dịch vụ, như báo cáo nội bộ hoặc mục đích đối chiếu, bảo đảm hoặc cung cấp cho bạn phản hồi hoặc thông tin hoặc bạn muốn yêu cầu. Tại trường hợp được yêu cầu bởi pháp luật, chúng tôi sẽ xóa các dữ liệu sinh học trong 3 năm kể từ lần tương tác cuối của bạn với dịch vụ.

Hơn nữa, nếu có bất cứ vấn đề liên quan hợp pháp được đưa ra, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân  của bạn cho những khoảng thời gian thêm mà có tính liên quan đến vấn đề kia.

Một khi thời gian trên kết thúc, đạt đến mức áp dụng kéo dài, được phê chuẩn, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa, hủy hoặc loại bỏ các dữ liệu cá nhân liên quan khác để nó không còn có mối liên quan gì đến bạn.

RIÊNG TƯ TRẺ EM

Dịch vụ của chúng tôi không áp dụng cho bất cứ ai có độ tuổi dưới 18 (“Trẻ em”).

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ bất cứ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là phụ huynh hay giảm sát và bạn nhận thấy đứa trẻ của bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, xin vui lòng liên lạc chúng tôi. Nếu chúng tôi biết được rằng chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em mà không được sự cho phép của cha mẹ, chúng tôi sẽ loại bỏ ngay các thông tin đó ra khỏi hệ thống.

LIÊN KẾT VỚI NHỮNG WEBSITE KHÁC

Website và dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các website khác phục vụ cho sự thuận tiện và thông tin của bạn. Những website này có thể được vận hành bởi các công ty không liên quan FSOFT. Các đường dẫn website sẽ có các chính sách bảo mật khác nhau hay lưu ý, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem qua nếu bạn vào các trang web này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những nội dung, bảo mật như này hay những website không liên quan đến FSOFT.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ ngay chúng tôi nếu có vấn đề với Chính Sách Quyền Riêng Tư này hay những Chính Sách liên quan khác. Bạn có thể thấy các thông tin liên lạc tại đây.